Geen zorg, maar kopzorg

Column
Man in een rolstoel

De 53-jarige Frenk* heeft een chronische ziekte. Hij zit in een rolstoel. Van zijn gemeente krijgt hij zes uur per week hulp bij zijn huishouden. Vanaf januari 2015 bekijkt de gemeente dit aantal uur opnieuw. En dat is het moment dat Frenk tegen problemen aanloopt.

Frenk vertelt: "mijn gemeente moet nu regelen dat ik hulp krijg. Zij hebben hiervoor de thuiszorg ingeschakeld. Die heb ik gesproken. Ze vinden dat ik aan drie uur hulp per week genoeg heb. Drie uur minder dan dat ik had dus. Daar heb ik bezwaar tegen gemaakt. De gemeente zorgde daarop voor een gesprek tussen haar, de thuiszorg en mij. De gemeente zei toen dat ze niets kan veranderen aan het aantal uur hulp, want dat is de verantwoordelijkheid van de thuiszorg. Maar dat klopt niet. De gemeente blijft altijd eindverantwoordelijk. Het gesprek leverde mij dus niets op. Ik kreeg wel netjes een verslag van het gesprek.

Ik heb daarna een aantal keer gebeld met de gemeente. Ik had namelijk wel dat gesprek gehad, maar nog geen reactie op mijn bezwaar tegen de drie uur thuiszorg. Uiteindelijk kreeg ik antwoord. Wat bleek? Blijkbaar had ik nog een keer in bezwaar moeten gaan, maar dan tegen het gespreksverslag. Dit stond in een bijlage bij het verslag, maar die bijlage heb ik nooit gehad! En omdat ik niet in bezwaar ben gegaan tegen het verslag, was mijn kans verkeken om die drie uur hulp aan te vechten. Toen ben ik naar een adviescommissie gestapt. Ze hebben de gemeente zover gekregen alsnog mee te werken aan de behandeling van mijn bezwaar. Ik kreeg gelijk van de commissie! De gemeente moest mij weer zes uur hulp geven per week.

Vervolgens bleef het stil. Na lang aan de bel trekken, zei de gemeente mij het advies van de commissie niet op te volgen. Daarop ben ik naar de rechter gestapt. Ongelofelijk dat het zover moet komen. De rechter gaf mij ook volledig gelijk. Daarop ging de gemeente eindelijk overstag. Ik krijg nu zes uur hulp."

Frenk klaagt er bij ons over dat hij een procedure heeft moeten voeren tot aan de rechter toe. Ook is hij ontevreden over de onduidelijke communicatie van zijn gemeente. Hij is daarin niet alleen. Sinds januari 2015 wisten maar liefst 3.100 anderen ons te vinden met dit soort klachten. Zij ervaren ook problemen met informatievoorziening, privacy-problemen, afschuifgedrag van gemeenten. Afgelopen donderdag verscheen ons rapport hierover (kijk op www.nationaleombudsman.nl). We roepen gemeenten onder meer op om -zonder allerlei juridische, ambtelijke drempels- in gesprek te gaan met mensen en problemen informeel op te lossen. Het moet echt snel beter.

*Gefingeerde naam
De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column