Een verhuizing met grote gevolgen

Column
Foto van een vrouw

Marjolein* is blij met haar mooie huurwoning in de gemeente Leusden. Maar ze gaat nu verhuizen omdat Jan* (de eigenaar) weer in het huis wil gaan wonen. Als ze aan haar keukentafel de administratie bijwerkt, slaat de schrik haar om het hart. Haar toeslagen zijn stopgezet door de Belastingdienst. Hoe kan dit nou gebeuren?

Het blijkt dat Jan alvast aangifte heeft gedaan van de verhuizing. De gemeente verwerkt dit in de Basisregistratie personen (BRP). Omdat de verhuizing op het laatste moment moest worden uitgesteld, bleef Marjolein nog even in haar huis wonen. Daardoor klopt de inschrijfdatum bij de gemeente niet. Voor het ontvangen van toeslagen kijkt de Belastingdienst naar de samenstelling van een huishouden op basis van de BRP. Hier stonden nu twee mensen op het adres van Marjolein ingeschreven. De Belastingdienst gaat er vanuit dat Marjolein en Jan samenwonen in de woning. De gemeente heeft Marjolein niet geïnformeerd over de inschrijving van Jan.

Marjolein vraagt de gemeente om een correctie van de inschrijving. Ze woont tenslotte helemaal niet samen met Jan. En ze wordt financieel gedupeerd nu haar toeslagen zijn stopgezet. Corrigeren kan wel maar niet met terugwerkende kracht zegt de gemeente. Ze dient hierover een klacht in bij de Nationale ombudsman. Ze vindt dat de gemeente haar had moeten informeren over de inschrijving van Jan. En dat de gemeente de inschrijving met terugwerkende kracht moet corrigeren zodat de juiste toeslagen aan haar kunnen worden uitbetaald.

Collega Marieke belt met de gemeente om te zien of er een oplossing te verzinnen valt voor Marjolein. Zij loopt namelijk toeslagen mis waardoor weer andere problemen kunnen ontstaan en dat wil niemand. De gemeente biedt aan een brief op te stellen die Marjolein aan de Belastingdienst kan laten zien. Hierin staat dat Jan later dan de oorspronkelijke datum is verhuisd en ze dus niet samenwonen.

Een gemeente is wettelijk niet verplicht om bewijs te vragen van de nieuwe bewoner of de huidige bewoner te informeren over een inschrijving op hetzelfde adres. Maar de Nationale ombudsman vindt dat een gemeente wel extra haar best mag doen om er zeker van te zijn dat een inschrijving juist is. Als deze namelijk niet klopt, kan dit grote gevolgen hebben voor de huidige bewoner. En het is heel moeilijk om een foute inschrijving –en de gevolgen daarvan- te corrigeren. De gemeente had Marjolein actief moeten betrekken bij de inschrijving van Jan.

De Nationale ombudsman is blij met de oplossingsgerichte houding van de gemeente Leusden. Zij zullen samen verder spreken over hoe een situatie zoals die van Marjolein in de toekomst voorkomen kan worden.

* Gefingeerde naam