Maatwerk voor torenhoge schuld bij CAK

Column
Getinte man met oorbel

Amir* verblijft tijdelijk in een zorginstelling. Voor zijn verblijf is hij verplicht een eigen bijdrage AWBZ te betalen. Het CAK int die bijdrage. Die bijdrage wordt eerst vastgesteld op 0 euro. Dat is mooi, denkt Amir. Maar een jaar later wordt de bijdrage met terugwerkende kracht definitief vastgesteld op ruim € 900 per maand. Schrik niet, zo krijgt Amir een rekening van € 11.500!

Dat kan hij natuurlijk nooit in een keer betalen. Gelukkig kan hij een betalingsregeling treffen met het CAK. Na een tijdje blijkt het voor Amir geen haalbare kaart om de regeling na te komen. Hij treft een nieuwe regeling, maar ook daardoor komt hij te krap bij kas te zitten. Hij raakt steeds verder in de problemen. Niet alleen heeft hij nu een schuld bij het CAK, maar ook bij andere instanties. Het is zo erg, dat hij inmiddels voor eten afhankelijk is geworden van de Voedselbank.  

Opnieuw neemt hij contact op met het CAK. Hij wil zijn schuld wel aflossen, maar zo lukt het echt niet. Hij stelt voor om het maandelijkse aflossingsbedrag tijdelijk te verlagen. Dan kan hij wel aflossen, maar komt hij niet verder in de problemen. Het CAK gaat niet akkoord. Amir moet minimaal € 350 per maand betalen en anders wordt er een incassoprocedure gestart. Amir is wanhopig. Hij belt met het CAK en stuurt een overzicht op van zijn financiële situatie. Maar het CAK houdt voet bij stuk. Het is beleid dat een schuld binnen 36 maanden moet worden afgelost. Met een lager aflossingsbedrag lukt dat niet.

Dan komt Amir ten einde raad bij mij. Ik begrijp dat Amir wanhopig is. Financiële zorgen zijn afschuwelijk. Ik duik in de zaak van Amir. Ik vind ten eerste dat het niet de schuld van Amir is dat hij zo’n hoge schuld heeft bij het CAK, maar van het CAK zelf. Verder is duidelijk dat Amir het vastgestelde bedrag niet kòn betalen. Daarom ben ik van oordeel dat het CAK te halsstarrig heeft vastgehouden aan de regel: binnen drie jaar terug betalen. Het is goed dat er regels zijn, maar daar moet de overheid ook van afwijken als daarvoor goede redenen zijn. Gelukkig is het CAK uiteindelijk toch bereid om maatwerk te leveren voor Amir. Nu mag hij er langer over doen en kan hij maandelijks een haalbaar bedrag betalen.

* Gefingeerde naam
De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column