Gemeente houdt de boot af

Column

Edward* woont in Friesland. Zijn buurman Wobbe* is de trotse eigenaar van meerdere skûtsjes, de bekende Friese platbodems. Hij neemt mensen mee op zeiltochten. Natuurlijk houdt Wobbe zijn boten in topconditie. Hij is regelmatig ijverig met onderhoud. En daar is buurman Edward minder blij mee. Die ervaart veel geluidsoverlast van al dat kluswerk aan de skûtsjes.

Hierover klaagt Edward bij zijn gemeente Súdwest-Fryslân. Hij vindt dat die wat moet doen aan het lawaai dat Wobbe veroorzaakt. Daarop brengt de gemeente een bezoek aan de schipper om te kijken hoe het er aan toe gaat. Ze komen tot de conclusie dat het klussen aan de boten een hobby van Wobbe is en dat het niet gaat om onderhoudsklussen voor een bedrijf. De skûtsjes en het onderhoud kosten Wobbe namelijk zoveel, dat hij er niet mee in zijn levensonderhoud kan voorzien. In dat geval zijn de regels zo dat hij er mee door mag gaan. Particuliere overlast wordt anders beoordeeld dan bedrijfsmatige. De gemeente laat dit Edward weten. Maar die is het er niet mee eens en wil in bezwaar gaan tegen de weigering van de gemeente om op te treden. Dat kan echter niet. De gemeente heeft zijn verzoek om handhaving niet formeel behandelt en is dat ook niet van plan te doen.

Edward is het hier niet mee eens. Hij voelt zich benadeeld door de gemeente en denkt dat dit komt omdat hij geen Fries is. Daarop legt hij mij zijn situatie voor. Ik vraag de gemeente om uitleg. Die laat weten dat ze Edwards klacht op een informele manier hebben geprobeerd op te lossen. Bovendien zou het toch geen zin hebben voor Edward om tegen de beslissing van de gemeente in bezwaar en beroep te gaan bij de rechter. Hij kan zich beter de tijd en moeite besparen.

Dat zie ik toch anders. Een informele aanpak is prima, maar een gemeente mag mensen niet de mogelijkheid ontnemen in bezwaar te gaan en hun zaak uiteindelijk aan de rechter voor te leggen. Door Edwards verzoek om handhaving slechts informeel te behandelen, hebben zij hem die mogelijkheden ontnomen. Daarnaast had het nemen van een formele beslissing het gevoel van ongelijke behandeling bij Edward kunnen wegnemen. Dit laat ik de gemeente weten en vraag haar Edwards verzoek om handhaving naar aanleiding van geluidsoverlast alsnog formeel te behandelen. Op die manier kan hij eventueel alsnog in bezwaar gaan en de weigering laten toetsen.

* gefingeerde naam
De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column