Student verhuist zonder beurs

Column
Foto van een studente

Het leven van een student op kamers kan leuk en spannend zijn. Zelf bepalen wat je doet, hoe je rust vindt om te studeren, wanneer je eet, met wie je lief en leed deelt, het is een intensieve tijd. Maar ook je eigen administratie, verzekeringen, correspondentie met DUO, dingen die vroeger je ouders regelden. Mijke* heeft haar leergeld wel betaald

Mijke woont in een studentenhuis in de Wachtersteeg en ontvangt van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een beurs voor uitwonenden. Dan verandert de gemeente de naam van de steeg in Dwarsleliegang. Zonder te verhuizen woont Mijke nu op een nieuw adres. DUO stuurt haar twee dezelfde brieven naar beide adressen. In de brief staat dat er nu twee adressen van haar bekend zijn en DUO vraagt aan Mijke om de adressen kloppend te maken. Maar Mijke ontvangt beide brieven niet.

Er gaat vaker iets mis met de post in het studentenhuis van Mijke. Want opnieuw stuurt DUO een brief die ze niet in handen krijgt. In de brief zegt DUO dat haar beurs wordt omgezet naar een thuiswonendenbeurs omdat ze niet heeft gereageerd op eerdere brieven. Een paar weken later verhuist Mijke naar de Diepgracht en stuurt zij DUO een adreswijziging. En dan komt ze erachter dat haar beurs sinds de naamsverandering is omgezet naar een beurs voor thuiswonenden. Dat is raar, want Mijke is altijd uitwonend geweest. Mijke vraagt het mij uit te zoeken.

Studenten moeten er zelf voor zorgen dat het BRP-adres en het DUO-adres hetzelfde zijn. Dit om te voorkomen dat studenten onterecht de hogere uitwonendenbeurs ontvangen. Mijke zegt dat ze de brieven van DUO op  beide adressen, Wachtersteeg en Dwarsleliegang, niet heeft ontvangen, maar de rechter oordeelt dat steevast als onwaarschijnlijk. Het risico voor niet reageren op de post ligt dus bij Mijke. Op dit punt geef ik haar geen gelijk.

Na haar verhuizing naar Diepgracht ontvangt ze wel post van DUO. Alleen wordt haar beurs niet omgezet naar een uitwonendenbeurs. DUO laat mij weten dat zij de adreswijziging van Mijke niet heeft ontvangen en de studiefinanciering in die periode dus terecht heeft omgezet in een beurs voor thuiswonenden. En dan blijkt opeens dat DUO wel gebruik mag maken van verschillende adresbestanden, het DUO-adres en het adres van de gemeente (BRP). Maar ik vind dat Mijke uiteindelijk aan haar plicht heeft voldaan om er voor te zorgen dat haar adres bij DUO klopt met het BRP-adres. Ik beveel het DUO aan om de beurs met terugwerkende kracht vanaf de verhuizing naar de Diepgracht om te zetten naar een uitwonendenbeurs.

Een nieuw studiejaar gaat van start. Ik wens Mijke, alle andere studenten én DUO veel succes.

* om privacyredenen is de naam veranderd
De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column