Beheersing verloren

Column

Als politieagent maak je, vaker dan de meeste mensen, gespannen of gevaarlijke situaties mee. Iedere keer moet je hier op een goede manier mee omgaan. Je reactie zorgvuldig afwegen. Het hoort bij je beroep en je wordt er ook voor getraind. Als een agent uit zijn rol valt dan kunnen vreemde dingen gebeuren.

Een Haagse agent houdt de dakloze meneer Bosdonk* 's nachts aan. Hij kan zich niet legitimeren. De agent neemt hem daarom mee naar het politiebureau. Hier zet hij hem in een afgesloten kamer en gaat weg. Als de agent terugkomt blijkt dat meneer Bosdonk op de grond heeft geplast en daarna op de bank in de kamer is gaan liggen. Door medische problemen blijkt meneer Bosdonk zijn plas niet lang te kunnen ophouden. De agent haalt een mop. Deze duwt hij tegen het hoofd van meneer Bosdonk en zegt hem de boel op te ruimen. Bosdonk weigert. Op het rumoer komt een andere agent af, die hem ook opdraagt de vloer te dweilen. De sfeer is gespannen en de situatie loopt uit de hand als Bosdonk zegt dat de agent zijn plas maar moet opruimen. De agent verliest zijn zelfbeheersing door deze opmerking. Hij slaat Bosdonk met beide handen op zijn oren, pakt hem bij zijn jas en sleept hem door de plas op de grond.

De agent realiseert zich direct dat hij te ver is gegaan, maar het kwaad is al geschied. Klagen bij de politie over het gedrag van de agenten brengt meneer Bosdonk niet het resultaat dat hij wil, omdat de waarheid niet volledig boven tafel komt. Wij onderzoeken naar aanleiding van de klacht deze ernstige zaak en we houden daarom een hoorzitting. De agent geeft toe dat hij meneer Bosdonk door zijn plas sleepte. Maar beide agenten ontkennen dat meneer Bosdonk met de mop of handen op zijn hoofd is geslagen. Na de hoorzitting hecht ik toch meer waarde aan de verklaring van meneer Bosdonk. Waarom? De verhalen van beide agenten over de gebeurtenissen verschillen op belangrijke punten van elkaar. Het verhaal van meneer Bosdonk is overtuigender. Daar komt bij dat zijn huisarts laat weten dat meneer Bosdonk direct de volgende dag bij hem kwam met een pijnlijk oor en toen verteld heeft over het ruwe optreden van de agent met een klap op zijn oren die nacht.

Meneer Bosdonk is geslagen en door zijn eigen plas gesleept. Een brute en vernederende actie tegen een dakloze man. Ik vind dat de agenten hadden moeten voorkomen dat deze lastige situatie zo uit de hand liep. De politie heeft mij laten weten dat er maatregelen genomen zijn tegen de agent die zijn beheersing verloor.

* Om privacyredenen is de naam veranderd