Geld maakt niet altijd gelukkig

Op deze pagina

  Column
  Foto van een oude man

  Meneer Blom* is niet in staat om zijn jaarlijkse waterschapsbelasting te betalen. Daarom vraagt hij kwijtschelding aan bij het waterschap Peel en Maasvallei. In tegenstelling tot zijn verwachting krijgt hij van het waterschap te horen dat hij niet in aanmerking komt voor kwijtschelding. De reden? Hij heeft te veel geld op zijn bankrekening staan.

  Inderdaad, meneer Blom heeft een flink bedrag op zijn bankrekening staan. Toch mag dat geen reden zijn om kwijtschelding te weigeren. Dat hoge bedrag heeft hij namelijk te danken aan de Belastingdienst die hem – per ongeluk – te veel geld aan huurtoeslag en loonheffing heeft uitbetaald. Blom rekent zichzelf niet rijk en weet dat hij het gestorte bedrag weer terug moet betalen. Daarom laat hij het geld voorlopig op zijn bankrekening staan. Maar ondanks deze verklaring weigert het waterschap hem kwijtschelding te verlenen. Zij gaan namelijk uit van het banksaldo op het moment dat meneer Blom de aanvraag om kwijtschelding heeft gedaan.

  Als ik dit verhaal hoor, bekruipt mij het gevoel van onredelijkheid. Reden voor verder onderzoek en de kwestie nog eens door te nemen met het waterschap. Ik vind het vreemd dat een reservering van een te hoog toegekend bedrag, dat onvermijdelijk teruggevorderd zal worden, tot iemands vermogen wordt gerekend. Uiteraard moet iemand die onterecht geld heeft ontvangen van de Belastingdienst ook zijn best doen om dit terug te laten vorderen. In de praktijk blijkt vaak dat veel tijd verstrijkt tussen de onterechte storting door de Belastingdienst en de terugvordering. Dit tijdverschil kan nadelig uitpakken als je juist op dat moment om kwijtschelding hebt gevraagd. Het banksaldo ziet er dan immers rooskleuriger uit dan de werkelijkheid. Ik vind het redelijk als in die gevallen – en dus ook bij meneer Blom - de behandeling van een kwijtscheldingsverzoek en eventuele invorderingsacties worden uitgesteld.

  Het waterschap is in deze kwestie gelukkig tot inzicht gekomen. Tijdens mijn onderzoek erkennen ze dat het inderdaad niet terecht is om geen kwijtschelding te verlenen als meneer Blom kan aantonen dat de Belastingdienst de bedragen zal terugvorderen. En - het zal u niet verbazen – hij krijgt alsnog kwijtschelding!

  * Om privacyredenen is de naam veranderd
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column