2021/142 Staatsbosbeheer handelt zorgvuldig bij sluiten een nieuwe erfpachtovereenkomst

Briefnummer
2021/142
Brief
12 oktober 2021

Een man woont in een natuurgebied van Staatsbosbeheer. De grond waarop zijn woning staat is eigendom van die organisatie. De grond is door Staatsbosbeheer in erfpacht aan de man uitgegeven. Dit betekent dat hij Staatsbosbeheer jaarlijks een bedrag moet betalen om de grond te gebruiken. De man klaagt bij Staatsbosbeheer over het verloop van de besprekingen over een nieuw erfpachtcontract. Hij vond de houding van Staatsbosbeheer tijdens die besprekingen star. Volgens de man nam Staatsbosbeheer zijn argumenten bovendien niet mee in de voorstellen voor een nieuw contract. Staatsbosbeheer wijst de klachten van de man grotendeels af. Hij wil weten hoe de Nationale ombudsman hierover denkt. Daarom stelt de Nationale ombudsman enkele vragen over de onderhandelingen aan Staatsbosbeheer.

De ombudsman stelt vast dat de besprekingen tussen Staatsbosbeheer en de man enkele jaren hebben geduurd. Dat is lang, maar niet uitzonderlijk. Zeker niet, omdat sprake was van een moeilijke kwestie. Dit vroeg om een zorgvuldige behandeling. Daarbij is voorstelbaar dat beide partijen verschillende standpunten hebben over het aan Staatsbosbeheer te betalen bedrag voor grondgebruik. Wel heeft de man de mogelijkheid gehad om een onafhankelijke derde bij de besprekingen te betrekken. Ook heeft hij zijn eigen argumenten naar voren kunnen brengen. Deze argumenten heeft Staatsbosbeheer meegenomen in het uiteindelijke voorstel voor een nieuwe overeenkomst. Volgens de Nationale ombudsman heeft Staatsbosbeheer dan ook rekening gehouden met de argumenten van de man.

Ook vindt de Nationale ombudsman dat Staatsbosbeheer voldoende transparant is geweest over het proces van de onderhandelingen. SBB heeft op hoofdlijnen bekendheid gegeven aan dat proces. De Nationale ombudsman verwacht niet van Staatsbosbeheer dat iedere processtap precies wordt beschreven, omdat sprake is van maatwerk.