2021/046 De gemeente Maasgouw motiveert voldoende waarom niet meer wordt gereageerd op klachten van een inwoner

Briefnummer
2021/046
Brief
4 mei 2021

De Nationale ombudsman ontvangt een klacht van een inwoner van de gemeente Maasgouw. Hij vindt dat de gemeente te weinig doet tegen de onveilige verkeerssituatie in zijn dorp. Volgens hem reageert de gemeente ten onrechte niet op zijn klachten over dit onderwerp.

Op basis van onderzoek concludeert de Nationale ombudsman dat de inwoner al lange tijd klachten bij de gemeente indient over hetzelfde onderwerp. Met de gemeente is de Nationale ombudsman van mening dat behandeling van steeds nieuwe klachten niet bijdraagt aan een oplossing van de situatie. Als een gemeente onevenredig veel tijd kwijt is met het beantwoorden en stroomlijnen van klachten en meldingen, kan en mag zij eenzijdig bepalen wat een voor haar effectieve werkwijze is. De gemeente moet de gekozen werkwijze wel zorgvuldig motiveren. Dat is in dit geval gebeurd. De gemeente heeft haar inwoner per brief laten weten wat hij mag verwachten en wat ook niet.

De gemeente heeft ervoor gekozen om haar inwoner maandelijks uit te nodigen voor een gesprek met een medewerker over de ontvangen brieven. Daarbij hanteert de gemeente het uitgangspunt dat brieven als afgehandeld worden beschouwd als de inwoner niet op de maandelijkse uitnodiging ingaat. De gemeente maakt een uitzondering voor brieven waarbij naar haar oordeel een onmiskenbaar belang tot inhoudelijke beantwoording aan de orde is. Deze brieven worden volgens de geldende wet- en regelgeving afgehandeld.

De Nationale ombudsman is van mening dat de inwoner door de gekozen werkwijze niet onnodig in zijn rechten wordt beperkt.