2021/025 Gemeente en RSD stellen redelijke voorwaarden aan man bij begeleiding naar werk

Briefnummer
2021/025
Brief
22 februari 2021

Verzoeker heeft een arbeidsbeperking. Daarom heeft hij een indicatie banenafspraak. Hij vindt dat de gemeente en de Regionale Sociale Dienst (RSD) hem te weinig begeleiden naar werk. De instanties stellen volgens hem onredelijke voorwaarden, zoals een veel te lange proeftijd. De Nationale ombudsman vindt de voorwaarden die de instanties aan hem stellen wel redelijk. Een proefplaatsing van twee maanden, die eventueel te verlengen is met een maand, is bij een indicatie banenafspraak bijvoorbeeld normaal en redelijk.

Verzoeker heeft al jaren grote schulden, maar wil geen schuldhulpverlening. Hij wil alleen budgetbeheer. De RSD wil geen budgetbeheer meer bieden zonder schuldhulp. Ook dit standpunt van de RSD vindt de Nationale ombudsman redelijk. Als verzoeker echt alleen budgetbeheer wil en geen schuldhulp, dan kan hij bij een particuliere aanbieder budgetbeheer inkopen. De Nationale ombudsman adviseert de man overigens om wel gebruik te maken van schuldhulpverlening.