Vergunningverlening en gezondheidsklachten

Nieuwsbericht
twee fietsen tegen een hek voor een weiland

Vorig jaar ontving de Nationale ombudsman klachten van burgers over de afgifte van een vergunning voor de uitbreiding van een nabijgelegen geitenhouderij. Zij wezen daarbij op de door de meeste provincies afgekondigde 'stop' op de vestiging van nieuwe bedrijven of de uitbreiding van bestaande.

Naar aanleiding van de klachten heeft de Nationale ombudsman informatie gevraagd aan minister Bruins, omdat niet duidelijk was hoe bij de vergunningverlening gezondheidsrisico's meegewogen konden worden.

De minister gaf aan dat het wel degelijk mogelijk is om gezondheidsrisico's mee te wegen. Juist daarvoor is de 'Handreiking Veehouderij en gezondheid omwonenden' ontwikkeld en onder de aandacht gebracht van provincies, gemeenten en uitvoeringsdiensten. De Handreiking is te raadplegen via https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/gezondheid/handreiking/pdf-handreiking/pdf-handreiking/.

Inmiddels zijn ook de resultaten van een door het RIVM uitgevoerd onderzoek bekend. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.rivm.nl/nieuws/ook-in-utrecht-gelderland-en-overijssel-meer-kans-op-longontsteking-dichtbij-geitenhouderij.