Nationale ombudsman: falende watervoorziening Sint Eustatius onaanvaardbaar

Nieuwsbericht
watervoorziening op Sint Eustatius

De Nationale ombudsman vraagt regeringscommissaris Van Rij en staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het waterprobleem op Sint Eustatius direct aan te pakken. De ombudsman ontvangt al langer signalen over het nijpende watertekort.

Reinier van Zutphen: "Vooral nu de corona-uitbraak vraagt om veelvuldig de handen te wassen, is het noodzakelijk dat er op heel korte termijn ingegrepen wordt. Een falende watervoorziening is een onaanvaardbare uitdaging voor de inwoners van Sint Eustatius in deze omstandigheden".

De ombudsman wil meer duidelijkheid krijgen over de feitelijke situatie op het eiland, voordat hij beslist of een onderzoek noodzakelijk is.

Waterrantsoen tijdens coronacrisis

Het beheer en het onderhoud van het leidingwaternet is een eilandelijke verantwoordelijkheid. Stuco, het bedrijf dat het eiland van water voorziet (het openbaar lichaam Sint Eustatius is volledig aandeelhouder) heeft het water op rantsoen gezet. Inwoners kunnen alleen een paar uur in de ochtend en een paar uur in de avond water uit de kraan krijgen.
Water is een basis behoefte. Het coronavirus maakt dat water ook een essentiële hygiënische vereiste is geworden in het tegengaan van de verspreiding van het virus. Zonder adequate watervoorziening is de kans groot dat de beheersing van het coronavirus faalt. De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor het beheersen van het virus, en benadrukt dit in zijn boodschap ook.