Ombudsman verwacht eind september advies uit te brengen over Huis voor Klokkenluiders

Nieuwsbericht
Foto van een oudere man bij het raam met telefoon

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Nationale ombudsman op 17 juni gevraagd om advies uit te brengen over het Huis voor Klokkenluiders. De minister heeft de ombudsman als deskundige op het gebied van klachtbehandeling gevraagd om haar te adviseren over de wijze van organiseren van de functies preventie, onderzoek en advies opdat het Huis zijn taak kan waarmaken.

Startpunt

Op verzoek van de Kamer vormen het rapport Advies voor een herstart van het Huis voor Klokkenluiders: advies, onafhankelijk onderzoek en preventie van de commissie-Ruys uit december 2017 en de Wet Huis voor Klokkenluiders het startpunt van het advies van de ombudsman.

Proces

Om tot een advies te komen, had de ombudsman op 2 juli 2019 een besloten gesprek met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. In de weken daarna volgen gesprekken met andere personen en organisaties. Naar verwachting brengt de ombudsman eind september zijn advies uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.