Nationale ombudsman opent speciaal telefoonnummer voor professionals

Nieuwsbericht
Man zit aan de telefoon

Professionals die burgers bijstaan wanneer zij in de knel komen, kunnen vanaf 4 november 2019 direct bellen met de Nationale ombudsman via 070 3563 550. Op die manier kunnen deze professionals zoals sociaal raadslieden, huisartsen, maar ook wijkagenten en medewerkers van de Voedselbank samen met medewerkers van de ombudsman zoeken naar een oplossing, als het vastloopt tussen hun cliënt en de overheid.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: “Zij zitten met vragen als: 'wat kan de ombudsman betekenen voor mijn cliënt?' of 'bij welke instantie kan ik het beste voor hen terecht?' Afgelopen juni dachten we samen met professionals na over een goede, snelle manier om met elkaar te kunnen sparren en burgers nog beter op weg te kunnen helpen. En daar kwam o.a. de wens voor een speciaal telefoonnummer uit naar voren. Dat is er nu!”.

Professionals als raadgevers

Iedereen moet mee kunnen doen. Maar hoe? Voor veel burgers is dit een ingewikkelde opgave en de overheid veel te complex. En als het dan mis gaat weten deze mensen niet waar ze voor hulp aan kunnen kloppen. Uit onderzoek blijkt dat zij met problemen vaak eerst te rade gaan bij de mensen die in een nabije cirkel om hen heen staan. Na familie en vrienden, zijn dat professionals, ook wel raadgevers genoemd. De Nationale ombudsman ging met hen in gesprek in een research community en afgelopen juni tijdens een social hackathon.

Toekomstontmoetingen en afsluitend congres

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen sloot op 31 oktober een jaar van toekomstverkenning af met het congres ‘Wie doet ermee? Burger en overheid in 2030?’. Hij sprak het afgelopen jaar tijdens met wetenschappers, ambtenaren, professionals en burgers hoe de relatie tussen de burger en de overheid de komende tien jaar zal veranderen en hoe daarmee om te gaan.