Ombudsman brengt Tweede Kamer zorgen situatie Groningen over

tekening burger groningen

Dinsdag 16 januari debatteert de Tweede Kamer over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. De ombudsman geeft de Kamer in een brief zijn zorgen mee om bij de beraadslaging over het schadeprotocol te betrekken.

Het is cruciaal dat de belangen van de Groningers in acht worden genomen. En de hoogste tijd om de neerwaartse spiraal van het zwaar beschadigde vertrouwen in de overheid om te buigen en de Groningers weer zicht te geven op een toekomst in hun provincie. Hiertoe dienen schademeldingen onmiddellijk afgehandeld te worden en schadevergoedingen uitgekeerd. Daarbij moet de veiligheid van alle Groningers voorop staan. Bij de versterkingsoperatie dienen burgers nauw betrokken te worden. Hun zorgen en ideeën dienen serieus genomen te worden.

Reinier van Zutphen: "Uit mijn gesprekken afgelopen vrijdag met bewoners en autoriteiten bleek hoezeer de sociale cohesie in wijken, buurten en binnen families onder druk staat". De ombudsman verwijst in dat kader ook naar de aanbevelingen van de Kinderombudsman uit het rapport "Vaste grond gezocht. Kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied". De situatie van kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied is te lang onderbelicht geweest. Ook hun belangen dienen in de aanpak van de problematiek centraal te staan.

Vrijdag 12 januari bracht de Nationale ombudsman voor de derde keer een bezoek aan Groningen. Hij sprak daar met bewoners uit de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam, met het Groninger Gasberaad en Stut en Steun, en met de NCG, de Commissaris van de Koning en de onafhankelijk raadsman.

En riep de minister van Economische Zaken en Klimaat op om de inmiddels onontwarbare kluwen bestuurlijke spaghetti onmiddellijk van tafel te halen. Het is voor de Groningers letterlijk niet te doen om op te komen voor hun belangen. De ombudsman vraagt zich af hoe lang zij nog moeten wachten op oplossingen.

In april 2017 deden de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman een oproep aan het nieuwe Kabinet om te werken aan het herstel van vertrouwen van de Groningers in de overheid. Tijdens het bezoek aan Groningen bleek dat deze oproep niet aan actualiteit heeft ingeboet.