Scholingsvoucher kansrijke beroepen

mensen in opleidingsruimte

De Nationale ombudsman heeft klachten ontvangen van mensen die een aanvraag bij het UWV hebben ingediend (of dit van plan waren) voor een scholingsvoucher kansberoepen. De aanvragen om gebruik te mogen maken van deze tijdelijke regeling werden afgewezen, omdat het beschikbaar gestelde budget sneller op bleek te zijn gegaan dan verwacht. Het budget voor scholingsvouchers is beschikbaar gesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De regeling zou lopen tot 31 december 2017, maar vanwege de populariteit was het budget in februari/maart 2017 al op.

Mensen klagen erover dat de informatieverstrekking door UWV onvoldoende is geweest over wanneer het indienen van een aanvraag voor een scholingsvoucher nog zinvol is. Heeft het UWV mensen tijdig en voldoende geïnformeerd? Hoe liep de communicatie tussen het ministerie van SZW en het UWV? Na onderzoek concludeerde de Nationale ombudsman dat er weliswaar verbeterpunten mogelijk waren in de communicatie, maar dat de mensen toch voldoende tijdig en zo volledig mogelijk zijn geïnformeerd over de mogelijkheid dat hun aanvraag niet zou worden gehonoreerd omdat het geld op is. De brief waarin de ombudsman zijn conclusies aan de minister heeft laten weten is bijgesloten.