Problemen inwoners van Sint Maarten bij inschrijving BRP

Nieuwsbericht
balie gemeenteloket, mensen worden geholpen

Bewoners van Sint Maarten die na de orkaan Irma naar Nederland zijn gekomen, hebben problemen met het inschrijven in de gemeentelijke Basisregistratie Personen. De Nationale ombudsman heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om opheldering gevraagd.

Update: lees de reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inwoners van Sint Maarten met een Nederlands paspoort mogen zonder restricties verblijven en zich vestigen in Europees Nederland. De reguliere rechten en plichten die daarmee samenhangen zijn voor alle Nederlanders hetzelfde. In een eerder rapport van de ombudsman 'Een mens leeft, een systeem niet' (november 2016), oordeelde de ombudsman dat een burger zich te allen tijde moet kunnen inschrijven, ongeacht zijn woon- een leefsituatie. De ombudsman vraagt de minister binnen drie weken te reageren op zijn vragen.