Last van evenementen? Dit mag u van de gemeente verwachten!

Nieuwsbericht
foto van foodfestival

Janneke wil een driedaags food-, flower- en funkfestival organiseren. Ze heeft goede contacten met lokale, biologische boeren en kent nog een aantal hoog aangeschreven muzikanten. Net buiten het centrum ligt een prachtig groen park: de perfecte locatie voor een festival voor jong en oud. Ze vraagt de gemeente wat de mogelijkheden zijn. De gemeente is enthousiast over haar ideeën. Want wil de komende jaren inzetten op het aantrekken van meer evenementen. Dat is goed voor de lokale economie en draagt bij aan het imago van de gemeente. Om ervoor te zorgen dat alles goed en veilig verloopt, is de gemeente bereid om Janneke een handje te helpen. Door het gebrek aan ervaring van Janneke en de complexiteit van de aanvraag, is de vergunningverlening helaas aan de late kant, maar iedereen is tevreden over de zorgvuldige voorbereiding.

In de zomer is het dan eindelijk zo ver! Liselotte woont al jaren tegenover het park met haar man en een baby van drie maanden. Het is inderdaad een prachtige plek, een stukje natuur in de stad, waar buurtbewoners graag picknicken en kinderen spelen. Liselotte schrikt als het festival start: ze wist niet dat er zo'n groot evenement georganiseerd zou worden. Het park wordt overstelpt met mensen, er staan meerdere foodtrucks en een groot podium met versterkte muziek tot middernacht. Wanneer het hele gezin voor een tweede nacht op rij wakker ligt, belt ze de politie. Maar die kan niks betekenen. En de gemeente is helemaal niet bereikbaar. Liselotte is er helemaal klaar mee. Hoe kan het dat de gemeente dit zo maar laat gebeuren?

Over dit soort dilemma's en knelpunten heeft de Nationale ombudsman het rapport ‘Van een koude kermis thuiskomen' uitgebracht. Wat mogen omwonenden nu eigenlijk van hun gemeente verwachten bij evenementen?'

Gezellig toch?

Een foodtruckfestival, een braderie, een muziekfestival. Gezellig toch? En goed voor de stad.

Voor de een is het vooral leuk of lucratief; voor de ander geeft het vooral overlast. Daar waar verschillende en botsende belangen bestaan, is het voor de gemeente lastig om het voor iedereen goed te doen. De ombudsman heeft er begrip voor dat de taak van gemeenten bij evenementen complex is. Maar juist omdat er bij evenementen iets extra's gevraagd wordt van de omwonenden, moet de gemeente bekijken hoe ze zich ook naar omwonenden betrokken en oplossingsgericht kan opstellen. Om te voorkomen dat omwonenden én gemeenten uiteindelijk allebei van een koude kermis thuiskomen, is het belangrijk dat omwonenden volwaardige gesprekspartners zijn van gemeenten.

Daarom geeft de ombudsman aan welke uitgangspunten leidend zijn bij de beoordeling van individuele klachten. Zo vindt de ombudsman het belangrijk dat de gemeente omwonenden actief informeert over nieuw evenementenbeleid en hun de kans geeft daarop te reageren. En dat omwonenden weten waar zij met zorgen, bezwaren of klachten over een evenement terecht kunnen bij de gemeente. Ook wijst de ombudsman erop dat gemeenten aan omwonenden moeten terugkoppelen op welke manier zij van de klachten en signalen van omwonenden heeft geleerd.

Lees hier het rapport.

Een klacht indienen bij de gemeente

Heeft u een klacht over de wijze waarop de gemeente met u en andere omwonenden omgaat? Dien daarover dan eerst een klacht in bij de gemeente. U kunt het rapport van de ombudsman bij de gemeente onder de aandacht brengen.

Wat mag u van de gemeente verwachten als u een klacht indient?

  • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de klacht.

  • De klachtbehandelaar van de gemeente neemt op korte termijn contact met u op om uw klacht te bespreken. Het is belangrijk dat u duidelijk maakt wat u verwacht van de gemeente. Wat kan de gemeente doen om uw onvrede weg te nemen? De klachtbehandelaar beoordeelt hoe hij uw klacht gaat behandelen en laat u dit weten.

  • De ombudsman vindt het belangrijk dat de gemeente eerst bekijkt of er een oplossing voor uw klacht mogelijk is.

  • De gemeente rondt de klachtbehandeling – tenzij anders met u is afgesproken – af met een brief aan u. De gemeente heeft zes weken de tijd om de klacht te behandelen.

  • Wees u ervan bewust dat klachtbehandeling niet is gericht op de vraag of de gemeente ander evenementenbeleid moet opstellen. Klachtbehandeling leidt er ook niet toe dat de gemeente het evenement afblaast. Bent u het niet eens met een beslissing over een vergunningsaanvraag, dan kunt u bezwaar maken en daarna (hoger) beroep aantekenen. Voor meer informatie over deze procedure kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket. Contactgegevens en meer informatie vindt u op www.juridischloket.nl.


Wat kan de Nationale ombudsman voor u betekenen?

De Nationale ombudsman kan uw klacht in behandeling nemen als u er met de gemeente niet uit komt. De ombudsman zal eerst met u en de gemeente bespreken of er een oplossing mogelijk is voor uw klacht. Soms schrijft de ombudsman in een brief of rapport aan de gemeente dat de gemeente niet behoorlijk heeft gehandeld in uw zaak. De ombudsman kan de gemeente aanbevelingen geven om haar handelwijze voor de toekomst te verbeteren.

Check hier of uw gemeente bij de Nationale ombudsman is aangesloten of een eigen ombudsman heeft. In het laatste geval kunt u met uw klacht bij die ombudsman terecht.

Houd u er rekening mee dat de ombudsman niet gaat over de politieke keuzes van de gemeenteraad om bijvoorbeeld veel evenementen toe te staan in de gemeente. Ook mag de ombudsman zich niet uitlaten over de evenementenvergunning. Alleen de rechter kan beoordelen of de besluitvorming juist is.

Twijfelt u over de mogelijkheden in uw situatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.