Aan alle bewoners van Saba en Sint Eustatius

Nieuwsbericht
Het team Nationale ombudsman

Afgelopen week hebben wij met grote zorg het pad van orkaan Irma gevolgd. De ravage en enorme schade, zowel menselijk als fysiek, staan ons op het netvlies gebrand.

U heeft als bewoners van St Eustatius en Saba grote schade geleden. Wij willen u daarom laten weten dat wij aan u en aan uw naasten denken. En in gedachten bij u zijn om deze moeilijke tijd door te komen. Wij voelen ons betrokken bij alles wat er op de eilanden gebeurt. Nu en in de toekomst.

Namens mijn collega substituut ombudsman, Joyce Sylvester, en Kinderombudsman, Margrite Kalverboer, en al onze 170 medewerkers in Den Haag, wens ik u de komende periode veel wijsheid en bovenal sterkte.

Een hartelijke groet,
Reinier van Zutphen

 

To all citizens of Saba en St. Eustatius,

With disbelieve we followed the destructive path of hurricane Irma last week. We will never forget the images of the ravage and massive damage, both human and physical.

As residents of St Eustatius and Saba you suffered huge damage. We want to let you know that we think of you and your neighbours. In these difficult times our thoughts are with you. We feel involved in everything that happens on the islands. Not just now but in the future as well.

On behalf of my colleague substitute ombudsman, Joyce Sylvester, and the Ombudsman for children, Margrite Kalverboer, and all our 170 staff members in The Hague, I wish you strength and wisdom for the time to come.

Kind regards,
Reinier van Zutphen