Ombudsman last werkbezoek Caribisch Nederland af

Nieuwsbericht
Foto van spreekuur op Sint Eustatius

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, last een gepland werkbezoek aan Caribisch Nederland af. Hierdoor kunnen burgers in Caribisch Nederland dit najaar geen klachten over hun overheid indienen op spreekuren. Dit schrijft de ombudsman in een brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ombudsman Van Zutphen: 'De taak is er wel, de financiering ontbreekt.'

De minister heeft in september €250.000 toegezegd voor 2015 en voor 2016. Van Zutphen: 'Dat is een mooie eerste stap, maar te weinig en het is weer niet structureel. Ik vind het belangrijk dat er in Caribisch Nederland een zichtbare instantie is waar burgers laagdrempelig terecht kunnen met hun klachten over de overheid.' De ombudsman zegt nu het werkbezoek met de onderzoekers af om binnen het budget te blijven. Wel blijft hij bereikbaar per mail, post en telefoon en wil hij in maart 2016 gaan.

Sinds 10 oktober 2010 behandelt de Nationale ombudsman klachten over rijksdiensten in Caribisch Nederland. Sinds 10 oktober 2012 geldt deze taak ook voor klachten over de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De minister zegt geen structureel geld te hebben, omdat daar niet in is voorzien. De ombudsman had hierom gevraagd om hiermee zijn werk voor Caribisch Nederland te kunnen doen en op een hoger niveau te brengen. Door het kiezen van een goede mix aan interventies zal zijn bijdrage aan goed bestuur verder toenemen.