Ombudsman: duidelijke rol voor Meldpunt Integriteit woningcorporaties

Nieuwsbericht
Foto van een rij woningen

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, pleit voor een duidelijke rol van het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Een medewerkster van een woningcorporatie klaagde als vertrouwenspersoon integriteit bij het Meldpunt over een bestuurder. Zij ging er van uit dat het Meldpunt onafhankelijk onderzoek in zou stellen, maar dat bleek niet het geval.

In deze kwestie wreekt zich ook dat er nog geen goede regeling is voor klokkenluiders met een instituut dat zelf onderzoek (laat) doen en klokkenluiders veiligheid biedt van het behoud van de baan. Brenninkmeijer: 'Helaas is dat in deze zaak ook misgegaan en dat verdient een klokkenluider niet.'

Achtergrond

Medewerkers en OR van de woningcorporatie zegden hun vertrouwen op in een interim-bestuurder. Er werden met name vraagtekens gezet bij de wijze van communiceren, bij de inzet en salariëring van adviseurs en bij de financiële verslaglegging. De Raad van Toezicht verrichtte onderzoek. Daarnaast is er een melding gedaan bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van het BZK. De klokkenluider had uit de contacten met het Meldpunt de indruk gekregen dat het Meldpunt een eigen onderzoek zou instellen, maar dat bleek niet het geval.