Alex Brenninkmeijer voorgedragen als lid Europese Rekenkamer

Nieuwsbericht
Foto van Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer

Nederland zal Alex Brenninkmeijer voordragen als collegelid van de Europese Rekenkamer. De ministerraad heeft hiertoe besloten op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken.

Alex Brenninkmeijer (1951) is op dit moment Nationale ombudsman, een functie die hij in 2005 aanvaardde. In de jaren daarvoor was hij rechter bij verschillende rechterlijke colleges op het gebied van sociale zekerheid, ambtenarenrecht en belastingrecht. Ook was hij als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Brenninkmeijer studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij in 1976 zijn doctoraal examen Nederlands recht deed. In 1987 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg op een onderzoek naar de betekenis van onafhankelijke rechtspraak in de democratische rechtsstaat. Ook vanuit Europees perspectief beschikt Brenninkmeijer over ruime ervaring, bijvoorbeeld vanuit zijn huidige rol als voorzitter van de 'European Board of the International Ombudsman Institute'.

De Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer, gevestigd in Luxemburg, controleert de begroting van de Europese Unie (EU). Vanuit een onafhankelijke rol draagt de Europese Rekenkamer bij aan de verbetering van het financieel beheer van de EU. De 28 collegeleden van de Rekenkamer onderzoeken of betalingen en andere financiële verplichtingen correct zijn geboekt en gepubliceerd, waarbij ook wordt getoetst op efficiëntie, soberheid en doeltreffendheid. Hierover wordt gerapporteerd in het jaarverslag. Ook zet de Europese Rekenkamer zich in voor meer transparantie en betere verantwoording binnen de EU.

De benoeming van collegeleden van de Europese Rekenkamer is een bevoegdheid van de Raad van de Europese Unie, waarbij ook het Europees Parlement over de voordracht wordt geraadpleegd. Het Europees Parlement zal een advies uitbrengen na een openbare hoorzitting met de kandidaat in november. Besluitvorming over de benoeming van het Nederlandse collegelid is naar verwachting in december.

Brenninkmeijer wordt bij de Europese Rekenkamer de opvolger van drs. G.M. (Gijs) de Vries. De beoogde benoeming gaat in op 1 januari 2014. Het gaat daarbij om een termijn van zes jaar.

Reactie Brenninkmeijer op voordracht

Alex Brenninkmeijer laat in reactie op zijn voordracht weten: 'Ik ervaar het als een eer dat het Kabinet mij heeft voorgedragen als lid van de Europese Rekenkamer. Als Nationale ombudsman heb ik geleerd dat een kritische blik op de kwaliteit van het bestuur essentieel is voor het vertrouwen van de burgers in de overheid. Zeker in deze tijd waarin de Europese Unie belangrijke ontwikkelingen doormaakt, is het van groot belang dat met een scherpe blik naar de juiste en zinvolle besteding van de Europese middelen gekeken wordt. Daarom voel ik mij zeer aangetrokken tot het werk van de Europese Rekenkamer. In mijn werk als Nationale ombudsman heb ik waardevolle ervaring opgedaan voor deze functie.