Presentatie Jaarverslag 2011

Nieuwsbericht
Foto van Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in de Tweede Kamer

Op woensdag 21 maart a.s. presenteert de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, zijn jaarverslag over 2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdi Verbeet. Dit gebeurt bij aanvang van de plenaire middagvergadering met een aanbiedingstoespraak. Het Verslag 2011, de samenvatting en de jaarbrieven aan 21 overheidsinstanties zijn daarna te raadplegen op deze website.