Ombudsman sterkste pijler in het Nederlandse integriteitssysteem

Nieuwsbericht

Maandag 14 mei heeft Transparency International haar rapport gepresenteerd over het Nederlandse Integriteitssysteem (NIS). De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft samen met de heer G.J. Schutte, ondervoorzitter van de Kiesraad, het eerste exemplaar van het NIS Rapport in ontvangst genomen.

Het NIS onderzoek is uitgevoerd door Willeke Slingerland van de Saxion Hogeschool. Zij heeft een analyse gemaakt van de sterke en zwakke plekken van het Nederlandse integriteitsysteem. Aan de hand van scores zijn twaalf zogeheten ‘pijlers’ beoordeeld, waaronder de uitvoerende macht, politieke partijen, het openbaar bestuur, de media en ook de Nationale ombudsman. Onderzocht is per pijler welke formele voorzieningen er bestaan die de integriteit moeten borgen en vooral, hoe die in de praktijk functioneren.

Over de Nationale ombudsman schrijft Transparency International: "De integriteitsborging binnen de pijler Nationale ombudsman is het sterkst van alle pijlers. De Nationale ombudsman geniet grote onafhankelijkheid zowel bij wet als in de praktijk. (…) De uitspraken van de Nationale ombudsman zijn niet afdwingbaar maar in de praktijk gaat hier een zekere autoriteit van uit. De Nationale ombudsman is succesvol in de wijze waarop klachten worden afgehandeld. Ook blijkt de Nationale ombudsman actief en succesvol in het adviseren van publieke organisaties over hoe de kwaliteit van hun dienstverlening verbeterd kan worden. (…)"