Ombudsman: WOB is juridische jungle

Nieuwsbericht

Volgens de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) "een juridische jungle". Daarom kan de wet volgens hem beter worden afgeschaft. Openbaarheid van overheidsinformatie is van groot belang voor het vertrouwen van de burger in de overheid. De ombudsman bracht dit standpunt vandaag naar voren tijdens een gesprek met de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer.

De WOB bepaalt dat burgers recht hebben op inzage in bepaalde overheidsdocumentatie. Met een WOB verzoek kunnen zij deze informatie opvragen. De overheid bepaalt vervolgens of en in welke mate aan dit verzoek voldaan kan worden.

WOB nu basis voor juridische barrières

Brenninkmeijer: "de overheid gebruikt de WOB in de dagelijkse praktijk vaak om gronden voor het afwijzen van een verzoek te vinden en juridische barrières op te werpen voor burgers en journalisten. De WOB leidt tot onnodige, kostbare en tijdrovende procedures. De openbaarmaking van informatie moet primair vanuit behoorlijk bestuur beoordeeld worden en niet vanuit een juridisch perspectief. Openbaarheid van informatie is immers een onmisbaar middel om het vertrouwen van burgers in de overheid te versterken."

Visie op informatieverstrekking

De ombudsman zal zijn visie over de openbaarheid van overheidsinformatie vanuit het perspectief van behoorlijk bestuur dit jaar nog verder invullen en bekend maken. Hij wil de overheid handreikingen bieden voor actieve informatieverstrekking en voor het voorkomen van juridische procedures bij informatieverstrekking.

Transparantie en vertrouwen

De Nationale ombudsman behandelt jaarlijks bijna 14000 klachten van burgers over de overheid. In de relatie tussen burger en overheid is openheid en transparantie van belang voor het vertrouwen. In rapporten heeft de Nationale ombudsman aandacht gevraagd voor de behandelingsduur van WOB verzoeken in complexe zaken (rapport 2011/228, rapport 2008/135, dossier behandeling burgerbrieven)

Zaterdag 1 oktober is de Natonale ombudsman te gast in radioprogramma Argos van de VPRO. Verschillende deskundigen en journalisten geven hun visie op de WOB en openbaarheid van overheidsinformatie. Te horen op Radio 1 tussen 12:15 en 13:00 uur.