Ombudsman: overheid moet zich schrap zetten tegen discriminatie

Nieuwsbericht
Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer overhandigt de 'Stop homopesten' kaart aan Henk Krol

Vandaag hebben Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer en het Openbaar Ministerie (OM) hun 'Stop discriminatie' kaart uitgebracht. Deze kaart maakt inzichtelijk wat mensen die te maken krijgen met discriminatie of pestgedrag mogen verwachten van gemeente, politie en Openbaar Ministerie. In dit kader is ook de 'Stop homopesten' kaart opgesteld omdat blijkt dat met name homo's regelmatig te maken hebben met ondermijnend pestgedrag vanwege hun geaardheid. Deze kaart heeft de ombudsman vandaag uitgereikt aan hoofdredacteur van de GayKrant, Henk Krol.

Wat doet de overheid

De kaart 'Stop discriminatie' geeft antwoord op de vraag wat de overheid mensen kan bieden die gepest worden vanwege bijvoorbeeld hun geaardheid, afkomst, handicap, huidskleur of levensovertuiging. Brenninkmeijer: "Voor hen moet de overheid zich in de eerste plaats schrap zetten tegen discriminatie en pesten. Wordt je bijvoorbeeld gepest in je woonomgeving, dan is de wijkagent je eerste aanspreekpunt. Ziet deze dat de situatie uit de hand dreigt te lopen, dan moet hij de burgemeester vragen maatregelen te treffen om jouw veiligheid in de wijk te waarborgen. Dat kan bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan. Want vaak zijn pesters zich niet bewust van de ellende die ze aanrichten. Is het wel bewust, dan houdt het ook voor hen op. Als het gaat om strafbare feiten, dan moet dat in een aangifte worden omgezet. De officier van justitie bepaalt vervolgens of er vervolging zal plaatsvinden. Kortom, mensen mogen erop rekenen dat de overheid zich niet neerlegt bij pestgedrag maar het oplost."

Stop homopesten

De kaart 'Stop homopesten' heeft de ombudsman vandaag op 'Paarse vrijdag' aangeboden aan Henk Krol. Speciale aandacht voor pesten in relatie tot homoseksualiteit bleek nodig gezien het aantal klachten over pesten dat binnenkwam op het meldpunt van de GayKrant hiervoor. Dit meldpunt werd in oktober van dit jaar op verzoek van de GayKrant overgenomen door de Nationale ombudsman.

Bestel de kaart

Wilt u een papieren exemplaar van de 'Stop discriminatie' kaart of 'Stop homopesten' kaart opvragen? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie via communicatie@nationaleombudsman.nl. of (070) 356 36 79.