Ombudsman onderzoekt rol IGZ en UMCG bij operatie baby Jelmer

Nieuwsbericht
Foto van een wachtkamer in een ziekenhuis

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar de gebeurtenissen rondom de operatie van de baby Jelmer in 2007 in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ook onderzoekt hij de rapportages die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hierover heeft opgesteld. Het doel van het onderzoek is te bereiken dat de ouders van alle feiten over de operatie en ziekenhuisopname op de hoogte zijn.

De zes weken oude baby Jelmer werd in het UMCG geopereerd wegens darmproblemen. Deze problemen zijn opgelost, maar het jongetje is ernstig lichamelijk en geestelijk gehandicapt geraakt. Omdat de ouders onvoldoende helderheid kregen over de gang van zaken tijdens de operatie hebben ze uiteindelijk een klacht ingediend bij de IGZ. De IGZ heeft drieënhalf jaar na de operatie een rapport uitgebracht, dat vervolgens is ingetrokken. De inspecteur die het onderzoek deed, werd vervangen door een andere. Kort daarna heeft de IGZ een nieuw rapport opgesteld dat deels andere conclusies bevat.

Vertrouwen verloren

Brenninkmeijer heeft zich in het VPRO radioprogramma Argos eerder uitgelaten over deze dramatische gebeurtenis: 'Als Nationale ombudsman hanteer ik het uitgangspunt dat de ouders het recht hebben om alles - tijdig - te weten over de gang van zaken voor, tijdens en na de operatie van hun zoon Jelmer. Volkomen begrijpelijk hebben zij de vraag gesteld wat er bij de operatie precies is gebeurd. Ik kan me goed voorstellen dat de ouders door de reacties van het UMCG en de IGZ én de lange tijdsduur het vertrouwen zijn verloren dat zij de juiste informatie krijgen.'

Onderzoeken IGZ en UMCG

De ombudsman heeft de IGZ gevraagd in hoeverre het onderzoek van de IGZ heeft veiliggesteld dat de ouders van Jelmer de beschikking hebben gekregen over alle informatie rond de gang van zaken voor, tijdens en na de operatie van Jelmer in het UMCG en de gevolgen daarvan. Verder heeft hij de IGZ naar de redenen gevraagd om het eerste rapport in te trekken en de wijze van communicatie daarover met de ouders.

Het UMCG is gevraagd hoe het na de operatie is omgegaan met de ouders. Heeft het UMCG voldoende aandacht aan de belangen van de ouders van Jelmer geschonken en zijn een gesprek en excuses aangeboden?

Dit jaar afronding

Inmiddels is de IGZ zelf ook een nieuw onderzoek gestart en zijn Kamervragen gesteld aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Nationale ombudsman verwacht zijn onderzoek in de loop van dit jaar af te kunnen ronden.