Nationale ombudsman adviseert CBR over dienstverlening

Nieuwsbericht
Foto van een Nederlands rijbewijs

Het meldpunt van de Nationale ombudsman, waar mensen in mei hun ervaringen met de dienstverlening van het CBR konden melden heeft in totaal 238 reacties opgeleverd. Mede op basis van deze reacties heeft de ombudsman op 15  september 2011 een brief gestuurd aan de minister van Infrastructuur en Milieu, het CBR en de Tweede Kamer over het verbeteren van de dienstverlening door het CBR aan burgers. Op 14 oktober 2011 heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de beoordeling van de voortgang bij het CBR. Met een brief van 14 november 2011 heeft de minister de Nationale ombudsman bericht naar aanleiding van de resultaten van het meldpunt voor CBR-klachten.

Aanleiding adviesbrief

Aanleiding voor de adviesbrief van de ombudsman zijn het grote aantal klachten dat hij over het CBR ontvangt en het feit dat de Tweede Kamer vindt dat de klachtbehandeling van deze overheidsinstantie versterkt moet worden. In de afgelopen jaren heeft de ombudsman regelmatig klachten over het CBR ontvangen. In 2009 ging het om 302 klachten en in 2010 waren het er 240. Ook dit jaar blijft het aantal klachten groot. Om een goed beeld te krijgen van positieve en negatieve ervaringen die mensen met het CBR hebben, opende de ombudsman in goed overleg met het CBR een meldpunt op zijn website. Dit om beter zicht te krijgen op de achtergrond van de klachten.

Verbeteren dienstverlening CBR noodzakelijk

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beoordeelt onder meer de rijvaardigheid, vakbekwaamheid en geschiktheid van bestuurders van auto's, motoren, bromfietsen en vrachtwagens. De ombudsman vindt het noodzakelijk dat de dienstverlening bij het CBR op peil is. Mensen zijn immers voor belangrijke zaken, zoals hun rijbewijs, afhankelijk van deze organisatie. Zo voert het CBR twee procedures uit waardoor mensen (tijdelijk) hun rijbewijs kunnen kwijtraken: de vorderingsprocedure en de eigenverklaringsprocedure. Deze procedures kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor iemand zijn situatie.