Hulp voor slachtoffer fraude met gestolen identiteitskaart

Nieuwsbericht

Diefstal van een nieuw aangevraagde identiteitskaart uit een postcontainer bracht een man in ernstige problemen. Zo werd een bedrijf op zijn naam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dat vervolgens schulden maakte, BKR Tiel registreerde schulden op zijn naam en er kwamen deurwaarders langs. De man vroeg de betrokken instanties om hulp, maar die stuurden hem voortdurend van het kastje naar de muur. Op initiatief van de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, is uiteindelijk gezamenlijk gezocht naar een oplossing. De man krijgt hulp van de overheidsinstanties bij mogelijke toekomstige problemen en als gebaar is aan hem 15.000,- euro betaald. In een vandaag verschenen rapport van de Nationale ombudsman staat een verslag van deze zaak.

In 2005 vroeg de man een identiteitskaart aan bij de gemeente Heeze-Leende. De container waarmee TNT-post deze nieuwe kaart naar de gemeente vervoerde, werd gestolen. De gemeente vroeg snel een nieuwe identiteitskaart voor de man aan, maar stelde hem niet op de hoogte van de diefstal van de andere kaart. Hier kwam de man pas achter nadat de andere kaart door iemand voor allerlei doeleinden misbruikt werd. Voor hulp en een oplossing van zijn problemen, richtte de man zich tot de betrokken instanties: het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), de gemeente Heeze-Leende, Kamer van Koophandel (KvK), politie en TNT-post. Deze namen allen echter geen verantwoordelijkheid en verwezen de man voor een oplossing steeds naar elkaar door. Uiteindelijk vroeg de man aan de Nationale ombudsman om een oplossing voor deze identiteitsfraude.

In de steek gelaten

Het misbruik van zijn identiteitskaart heeft ernstige gevolgen gehad voor de betrokkene. Zo moest hij verschijnen voor de rechter voor verduistering, ontving hij talloze brieven van incassobureaus en kreeg hij een dringende oproep over een graafmachine die gehuurd was op zijn naam en nooit was teruggebracht. Daarbij voelde hij zich in de steek gelaten door alle betrokken overheidsinstanties. Die lieten hem weten het heel erg te vinden wat hem overkwam, maar namen geen van allen verantwoordelijkheid om de problemen op te lossen.

Oplossing

Op initiatief van de Nationale ombudsman zijn de betrokken overheidsinstanties bij elkaar gekomen om te zoeken naar een oplossing voor de gevolgen van de identiteitsfraude. Afgesproken is dat de man een vast contactpersoon krijgt bij de gemeente en de politie, tot het moment dat zijn gestolen identiteitskaart verloopt in 2010. Ook is als gebaar aan hem 15.000,- euro betaald. Daarnaast hebben de instanties concrete afspraken gemaakt om alerter te zijn op deze identiteitsfraude in de toekomst. Zo zal elke KvK in het vervolg bij inschrijvingen het identiteitsbewijs controleren in het Verificatie Identificatie Systeem (VIS). In dat systeem kan worden nagegaan of een identiteitskaart gestolen dan wel vermist is.

Toekomstige aanpak identiteitsfraude

In zijn verslag over 2008 dat vandaag in de Tweede Kamer besproken wordt, heeft de Nationale ombudsman speciaal aandacht gevraagd voor mensen die in de problemen komen door ingewikkelde bureaucratie en identiteitsfraude. Je ziet dat overheidsinstanties toch telkens weer naar elkaar verwijzen voor een oplossing in zaken als deze, aldus de ombudsman. Dit moet in de toekomst voorkomen worden. BZK heeft hiertoe eind vorig jaar een meldpunt identiteitfraude in het leven geroepen, waar slachtoffers zich kunnen melden.