Schriftelijk onderzoek in de zaak Spijkers

Nieuwsbericht

De Nationale ombudsman heeft de bemiddeling tussen klokkenluider Spijkers en het Ministerie van Defensie beëindigd. De heer Spijkers en Defensie hebben in 2002 een overeenkomst getekend om een einde te maken aan een langdurig conflict. Het bleek niet mogelijk om problemen over deze overeenkomst binnen een redelijke termijn op te lossen. Het onderzoek naar de uitvoering van de overeenkomst wordt nu schriftelijk voortgezet.

De heer Spijkers, een voormalig maatschappelijk werker van het Ministerie van Defensie, was klokkenluider in de kwestie van de ongelukken met de AP-23 landmijn in 1983 en 1984. De heer Spijkers en het ministerie van Defensie belandden vervolgens in een langdurig conflict. In november 2002 is een ‘vaststellingsovereenkomst’ ondertekend door beide partijen. De overeenkomst had tot doel om het conflict op te lossen.

Schriftelijk onderzoek naar overeenkomst

De uitvoering van deze overeenkomst verliep stroef. Zo waren er onder meer problemen over de betaling van belasting over de toegekende schadevergoeding. De Nationale ombudsman is in oktober 2005 een bemiddeling gestart tussen de heer Spijkers en Defensie. Doel was om de gerezen problemen over de uitvoering van de overeenkomst op korte termijn op te lossen. Gesprekken met de betrokken partijen hebben tot nu toe echter niet geleid tot een oplossing. Omdat het er ook niet naar uitziet dat bemiddeling op korte termijn zal leiden tot een oplossing, heeft de Nationale ombudsman zijn bemiddeling beëindigd. Het onderzoek naar de uitvoering van de overeenkomst wordt nu schriftelijk voortgezet. Het schriftelijk onderzoek draagt, zoals gebruikelijk, een vertrouwelijk karakter: pas met het uitbrengen van het rapport komen de feiten op tafel. Om die reden geeft de Nationale ombudsman in dit stadium geen nadere informatie over deze zaak. De Nationale ombudsman verwacht het onderzoek uiterlijk in november af te ronden.

Betrokkenheid conflict

In 1999 heeft de toenmalige Nationale ombudsman een rapport uitgebracht over de gang van zaken rond de ongelukken met de AP-23 landmijn. In het verlengde daarvan is de ombudsman betrokken bij de oplossing van het conflict tussen de heer Spijkers en het ministerie.