Klachtbehandeling etnisch profileren

Op deze pagina

  Tekstpagina

  De Nationale ombudsman doet een onderzoek naar hoe overheidsinstanties – waaronder de ombudsman zelf – om moeten gaan met klachten over etnisch profileren.

  Waarom dit onderzoek?

  Dat etnisch profileren voorkomt is een feit. Toch ontvangt de overheid, en ook de Nationale ombudsman, hier weinig klachten over. Dat is zonde, want van klachten kunnen overheden leren. Daar is zowel de burger als de overheid zelf bij gebaat. Het is dan wel belangrijk dat er een goede klachtbehandeling is en dat duidelijk is wat burgers daarvan mogen verwachten. Pas dan kunnen burgers bepalen of zij het de moeite waard vinden een klacht in te dienen.

  In 2019 is de Nationale ombudsman een verkennend onderzoek begonnen naar de klachtbehandeling bij klachten over etnisch profileren. De conclusie daarvan was dat een duidelijk klachtbehandelingskader op dit moment ontbreekt. Met dit onderzoek wil de Nationale ombudsman een dergelijk kader ontwikkelen.

  Wat wordt onderzocht?

  De focus van dit onderzoek ligt niet op het beoordelen van de huidige klachtbehandeling, maar op het ontwikkelen van een kader voor de behandeling van klachten over etnisch profileren. Om te kunnen bepalen hoe zo een kader eruit moet zien, spreekt de ombudsman met overheidsinstanties, belangenbehartigers en raadgevers en uiteraard burgers. Wat houdt mensen tegen om klachten in te dienen? Hoe wordt de klachtbehandeling ervaren? Wat zou de klachtbehandeling beter maken? En hoe beoordeel je als overheidsinstantie of iemands klacht over etnisch profileren gegrond is?

  Stand van zaken

  Klachtbehandeling etnisch profileren

  Status onderzoek

  Dit onderzoek loopt. Het wordt naar verwachting eind eerste kwartaal van 2021 afgerond.

  Onderzoeksstappen

  • 2019: opening verkennend onderzoek, gesprekken met overheidsinstanties, belangenbehartigers en raadgevers
  • december 2019: beslissing om op basis van de resultaten verkenning het onderzoek voort te zetten
  • januari 2020: onderwerp opgenomen op Ombudsagenda 2020
  • maart - april 2020: meldpunt voor burgers met klachten over etnisch profileren
  • april 2020: diepte-interviews met een selectie van burgers
  • juni – augustus: steekproef klachtdossiers overheden
  • augustus – september: interviews met een selectie van ambtenaren
  • september – december: analyse, afstemmen en schrijven concept rapport
  • eind 1ste kwartaal 2021: afronding met openbare publicatie