Jaarverslag

Elk jaar een verslag voor de Tweede Kamer

De Nationale ombudsman maakt elk jaar een jaarverslag voor de Tweede Kamer. Hierin beschrijven we onze werkzaamheden van dat jaar. 

Burgerperspectief: een manier van kijken

De overheid moet er zijn voor alle burgers, het burgerperspectief. Op het moment dat de overheid zich onvoldoende verplaatst in de burger, dan gaat het mis. Dat is met name bij burgers die niet zelfredzaam zijn en juist afhankelijk zijn van de overheid om hun problemen op te lossen. Dit concludeert de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag over 2015.

Wetgeving, beleidswijzigingen en veranderingen in de uitvoering kunnen onbedoeld grote consequenties hebben voor burgers. De ombudsman bepleit dat de overheid vroegtijdig en meer oog heeft voor het perspectief van de burger ‘de overheid is er voor de burger en niet andersom’. Hij ontving in 2015 ruim 38.147 klachten, dat zijn er bijna tweeduizend meer dan in 2014.

Bekijk het jaarverslag over 2015

burgers op straat