Jaarverslag

Elk jaar een verslag voor de Tweede Kamer

De Nationale ombudsman maakt elk jaar een jaarverslag voor de Tweede Kamer. Hierin beschrijven we onze werkzaamheden van dat jaar. Vanaf 2017 is er een gezamenlijk jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman.

Foto van de drie ambtsdragers

Jaarverslag 2017: Natuurlijk verbinden, daar gaat het om
Jaarverslag 2016: Wie niet past, loopt vast 
Jaarverslag 2015: Burgerperspectief: een manier van kijken
Jaarverslag 2014: Uw Nationale ombudsman dichtbij 
Jaarverslag 2013: Persoonlijk... of niet? Digitaal... of niet? 
Jaarverslag 2012: Mijn onbegrijpelijke overheid 
Jaarverslag 2011: Een vertrouwde overheid 

Natuurlijk verbinden, daar gaat het om

In 2017 maakten de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman samen voor het eerst één gezamenlijk verslag. Dit gezamenlijke jaarverslag onderstreept hoe belangrijk de verbinding met elkaar en met kinderen, jongeren, burgers en veteranen is voor het effect van ons werk.

Bekijk hier het jaarverslag 2017

Zes vuistregels

De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en we staan voor veel uitdagingen. En problemen moeten we gezamenlijk oplossen. De Nationale ombudsman gaf daarom in april 2017 de net benoemde Tweede Kamer zes vuistregels mee.

Bekijk hier de vuistregels

Onderzoeksagenda 2018

Bekijk hier de onderzoeksagenda met alle onderzoeken van 2018.

Bekijk hier de onderzoeksagenda met afgeronde onderzoeken in 2017.
Nationale ombudsman in parlementaire stukken 2017