Inburgering IND

Hebt u een vraag voor de IND over inburgering? Hebt u bijvoorbeeld inburgeringsexamen gedaan, maar mag u uw examen niet meer bekijken? Op deze pagina helpen wij u verder.

inburgering

Mijn vraag gaat over

 • Ik kan niet naturaliseren omdat ik niet kan inburgeren

  Als u de Nederlandse nationaliteit wilt aanvragen, moet u ingeburgerd zijn. Kunt u niet inburgeren of denkt u dat dat niet hoeft? Dan kunt u misschien vrijstelling krijgen.

  Het kan zijn dat u al eerder een vrijstelling voor de inburgering voor een verblijfsvergunning hebt gekregen. Maar de eisen om te naturaliseren en dus Nederlander te worden zijn strenger. Er moet dan ook opnieuw gekeken worden of u daarvoor vrijstelling kunt krijgen.

  Hoe u vrijstelling aanvraagt, is afhankelijk van de reden waarom u niet kunt inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u al voldoende bent ingeburgerd. Of omdat het u niet lukt om het inburgeringsexamen te halen. Dan kunt u bij DUO hiervoor vrijstelling aanvragen. De IND beslist of u vrijstelling krijgt.

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de IND, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Vertel in uw bezwaar duidelijk waarom u het niet eens bent met de beslissing. U kunt hier een voorbeeldbrief vinden die u kunt gebruiken voor uw bezwaar. Wilt u weten of het zin heeft om bezwaar te maken? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. Ook kunt u een advocaat om hulp vragen.

  De Nationale ombudsman kan u niet helpen met het krijgen van een verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons inof bel 0800 - 33 55 555

 • Ik heb het inburgeringsexamen gemaakt, maar mag dat niet meer bekijken

  Hebt u inburgeringsexamen gedaan, maar mag u dit examen niet meer bekijken? Dat is vervelend, zeker als u nu niet kunt leren van de gemaakte fouten.

  Het klopt dat u van DUO een gemaakt inburgeringsexamen niet meer mag bekijken. Dit is vastgelegd in de Nederlandse wet. U kunt dus niet precies zien waar u de meeste fouten hebt gemaakt. Op de website van DUO kunt u wel oefenen met examens.

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons inof bel 0800 - 33 55 555