Folders en brochures voor burgers en overheidsinstanties

Zoekt u ons jaarverslag, een informatiebrochure over onze organisatie of een wijzer? Download of bestel het hier.
Rapport of onderzoek bestellen? Let op: wilt u veel rapporten en/of onderzoeken bestellen? Dat kan. We brengen hiervoor wel kosten in rekening.
 
Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

De Nationale ombudsman brengt ieder jaar verslag uit van zijn werkzaamheden aan de Tweede Kamer. In 2017 maakten de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman samen voor het eerst één gezamenlijk verslag. Bekijk het digitale verslag over 2017 op nationaleombudsman.nl/jaarverslag/2017
Behoorlijkheidswijzer

Behoorlijkheidswijzer

Deze brochure geeft een overzicht van de behoorlijkheidsvereisten van de Nationale ombudsman. Aan de hand van deze vereisten toetst de ombudsman of de overheid zich al dan niet behoorlijk heeft gedragen. Dat doet hij in een klachtprocedure of uit eigen beweging. Deze behoorlijkheidsvereisten vormen in zekere zin een gedragscode voor de overheid.
Bezwaarkaart

Bezwaarkaart

Een burger die het niet eens is met een beslissing van de overheid, kan tegen die beslissing in bezwaar gaan. Deze Bezwaarkaart kunnen burgers gebruiken om te bepalen of bezwaar voor hen wel de juiste weg naar een oplossing voor hun probleem, of dat er mogelijkheden zijn die geschikter zijn.
Voorblad van de brochure 'Bezwaarwijzer'

Bezwaarwijzer

De bezwaarwijzer maakt duidelijk hoe overheden en burgers verstandig kunnen omgaan met de mogelijkheden van bezwaar. De handreikingen voor burgers uit deze bezwaarwijzer zijn overigens ook apart verkrijgbaar in een Bezwaarkaart speciaal voor burgers.
Demonstratiekaart

Demonstratiekaart

Demonstreren is een grondrecht. Om een demonstratie goed te laten verlopen is het van belang dat zowel politie als demonstranten op de hoogte zijn van de daarbij geldende spelregels. De belangrijkste spelregels staan op deze demonstratiekaart.
Participatiewijzer

Participatiewijzer

Deze brochure geeft een overzicht van tien belangrijke spelregels voor het behoorlijk omgaan met de inbreng en inspraak van burgers. De spelregels vormen een handreiking voor zowel gemeente als burger om zorgvuldige burgerparticipatie in te vullen.