Feiten & Cijfers

In 2016 heeft de Nationale ombudsman bijna 35.000 verzoeken van burgers ontvangen. Dit zijn allerhande klachten, vragen en signalen van burgers. Lees meer hierover in het jaarverslag.

cijfers

De weg wijzen
Een steeds belangrijker onderdeel van het werk van de ombudsman is het adequaat informeren en doorverwijzen van de burger die een probleem heeft met de ingewikkelde overheid.
Dit betreft circa 88% van de verzoeken over de overheid.

Oplossing door interventie
Een groot deel van de verzoeken bij de Nationale ombudsman leent zich voor een interventie. Met een interventie probeert de Nationale ombudsman door directe tussenkomst het probleem voor een burger op te lossen. In 2016 zijn 2.254 geslaagde interventies uitgevoerd.

Oordelen van de ombudsman
In 2016 zijn 111 rapporten met een oordeel geschreven naar aanleiding van een individuele klacht. Alle rapporten van de Nationale ombudsman zijn openbaar. Daarnaast zijn 96 onderzoeken gedaan die resulteerden in een zogenaamde rapportbrief.

Onderzoek uit eigen beweging
Het aantal onderzoeken uit eigen beweging is in 2016 gestegen. In 2016 voerde hij 28 onderzoeken uit eigen beweging uit. In 2015 waren dit er 19.
De aanleiding hiervoor kan zijn dat wij over een bepaald onderwerp veel klachten ontvangen of dat er maatschappelijke onrust over bestaat. Vaak is het een combinatie van beide.

Caribisch Nederland
De Nationale ombudsman is sinds 2010 bevoegd klachten te behandelen over overheidsinstanties van het Rijk op Caribisch Nederland en sinds 2012 over de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Caribisch Nederland telde in 2016 circa 24.500 inwoners. Met 209 verzoeken betekent dit dat per circa 117 inwoners een verzoek werd ontvangen.

 

Zie ook: Klachten per beleidsterrein


Het land in

Om te weten waar overheden en burgers tegenaan lopen, heeft de Nationale ombudsman op allerlei niveaus contacten met burgers, belangenorganisaties, overheidsinstanties en bewindslieden. Tweemaal per jaar brengt de ombudsman een uitgebreid, meerdaags werkbezoek met de zogeheten 'ombudsbus' aan een provincie.

 

kaart

 

 1. Gouda Zorgvuldige communicatie essentieel bij omstreden bestemming
 2. Utrecht Privacy bij keukentafelgesprek
 3. Amersfoort Grenzen aan inspraak burgers
 4. Hoogheemraadschap Delfland Maatwerk bij de inning van belasting
 5. Rotterdam Aanhouding demonstrerende Feyenoord-supporters
 6. Bustour Noord-Holland en Limburg Ontmoetingen en gesprekken op de markt
 7. Nijmegen Aandacht voor noodopvang Heumensoord
 8. Enschede Toegang tot schuldhulpverlening
 9. Bierum Gevolgen gaswinning voor bewoners Groningen
 10. Schiphol Het dagelijks werk van de douane
 11. Saba en Sint Eustatius Ontbreken huurcommissie
 12. Leeuwarden Pluim voor klachtbehandelaar gemeente

Veteranenombudsman

Sinds 2014 is de Nationale ombudsman ook Veteranenombudsman. In 2016 ontving hij 119 klachten van veteranen. Veel van die klachten hebben te maken met de bijzondere zorgplicht van Defensie naar veteranen. Dat gaat niet alleen over financiële of geneeskundige kaders, maar ook over signalen herkennen en oprechte aandacht geven.

militairen

Lees meer in het Jaarverslag