Feiten & Cijfers

Wilt u meer weten over de klachten die de Nationale ombudsman ontvangt?
In de onderstaande overzichten vindt u cijfers over hoeveel klachten we hebben gekregen, hoe deze zijn behandeld en waar ze over gaan. Lees meer hierover in het jaarverslag.


Aantal klachten

Veel burgers willen een snelle, mondelinge klachtafhandeling en oplossing. De Nationale ombudsman heeft zijn klachtbehandeling hierop afgestemd. Het totale aantal klachten is met 5% toegenomen ten opzichte van 2014.

aantal klachten


Hoe worden de klachten behandeld?

wijze van behandeling


Oordeel in rapporten

oordeel in rapporten


Rijksoverheid en decentrale overheden

Ruim driekwart van de verzoeken gaat over de overheid. Daarvan heeft het merendeel betrekking op de rijksoverheid.

verdeling van verzoeken


Adviseren en informeren

In circa 85% van de verzoeken over de overheid treedt de ombudsman adviserend en informerend op. In veel gevallen volstaat dat. Mensen weten dan zelf de juiste instantie te vinden.

adviseren en informeren


Doorverwijzen

De Nationale ombudsman is bevoegd klachten over de overheid te behandelen. Mensen met vragen of klachten op andere terreinen begeleiden wij zo goed mogelijk naar de juiste instantie.

doorverwijzen


Kanalen

Mensen kunnen op verschillende manieren contact opnemen met de Nationale ombudsman.

kanalen


Voor welke gemeenten werkt de Nationale ombudsman?

280 gemeenten zijn aangesloten bij de Nationale ombudsman. Gemeenten kunnen kiezen of zij zich voor externe klachtbehandeling aansluiten bij de Nationale ombudsman of een eigen ombudsvoorziening starten.

De Nationale ombudsman is ook bevoegd klachten te behandelen over de openbare lichamen en Rijksdiensten in Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In 2015 ontvingen wij 126 verzoeken vanuit Caribisch Nederland.

aangesloten gemeenten