Verantwoording

Op deze pagina

  Tekstpagina

  Bestuurskosten van de Nationale ombudsman

  De Nationale ombudsman en de substituut ombudsmannen maken kosten: voor het gebruik van een mobiele telefoon of tablet, of reiskosten en zakelijke maaltijden bijvoorbeeld. Zodat zij hun werk goed kunnen doen. Deze kosten worden elk jaar bekend gemaakt.

  Bestuurskosten voor 2018 (pdf)
  Bestuurskosten voor 2017 (pdf)
  Bestuurskosten voor 2016 (pdf)
  Bestuurskosten voor 2015 (pdf)

  Buitenlandse dienstreizen

  Medewerkers van Bureau Nationale ombudsman reizen soms naar het buitenland. De vergoeding die zij hiervoor krijgen en hoe gereisd wordt, is vastgelegd in de Reisregeling buitenland. Deze regeling geldt voor een groot deel van de Rijksoverheid.

  Faciliteiten, geschenken en nevenfuncties

  In de leeswijzer Faciliteiten, Geschenken en Nevenfuncties ambtsdragers (pdf) staat wat de Nationale ombudsman en de substituut ombudsman wel en niet kunnen declareren. De regels hiervoor zijn opgesteld door de overheid.