Wie is de Nationale ombudsman

Op deze pagina

  Reinier van Zutphen is de Nationale ombudsman. Achter hem staan een professionele organisatie met 230 specialisten, en één substituut ombudsman. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig.

  Reinier van Zutphen is sinds 2015 de Nationale ombudsman. Hij wordt benoemd door de Tweede Kamer voor een periode van 6 jaar. Per april 2021 is hij opnieuw voor 6 jaar benoemd. Hij is ook de Veteranenombudsman, voor veteranen die specifieke klachten hebben over de overheid. Kinderombudsman Margrite Kalverboer is ook substituut ombudsman.

  Nationale ombudsman Reinier van Zutphen      Kinderombudsman Margrite Kalverboer

  Reinier van Zutphen           Margrite Kalverboer

  De organisatie

  De organisatie van de Nationale ombudsman bestaat uit 230 medewerkers; klachtbehandelaars, onderzoekers en staf. Hanneke van Essen is sinds november 2018 de algemeen directeur.

  De Nationale ombudsman is een Hoog College van Staat, net als de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en de Algemene Rekenkamer. Deze Hoge Colleges zijn onafhankelijk van de Nederlandse regering. Zo doet de Nationale ombudsman onafhankelijk onderzoek bij klachten over overheden. De Nationale ombudsman vertelt de Tweede Kamer elk jaar wat er dat jaar is gebeurd. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties beheert de begroting van de Nationale ombudsman, waarbij de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de Nationale ombudsman wordt gerespecteerd.

  Achtergrond en wet

  In Zweden bedachten ze het idee van een onafhankelijke bemiddelaar tussen twee partijen. Dat werd de ‘ombudsman’: wat Zweeds is voor 'vertegenwoordiger'. Veel landen namen dit idee over, aangepast aan hun eigen wensen. Maar in al deze landen staat in de wet dat de ombudsman een onafhankelijke positie heeft. In bijna alle landen met een Nationale ombudsman voert één persoon deze functie uit. 

  In Nederland bestaat de Nationale ombudsman sinds 1982. In 1981 is de Wet Nationale ombudsman vastgesteld, en sinds 1999 staat de functie van Nationale ombudsman ook in de Grondwet. Hierin staat dat de Nationale ombudsman op verzoek of uit zichzelf het gedrag van de overheid onderzoekt. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is vastgelegd wat de ombudsman wel en niet mag doen; welke klachten hij mag behandelen bijvoorbeeld.

  Meer lezen?

  Hoe wordt de Nationale ombudsman benoemd?
  Verantwoording