Niet eens met de Nationale ombudsman

Op deze pagina

  Ik ben het niet eens met een beslissing

  Hebt u een klacht over een overheidsinstantie bij ons ingediend? Maar bent u het niet eens met onze beslissing daarop? Laat het ons binnen een termijn van zes maanden weten. In het herzieningsverzoek geeft u aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing. Uw herzieningsverzoek wordt door een andere medewerker behandeld. Binnen zes weken na uw verzoek hoort u van ons. We laten het u ook weten als we langer de tijd nodig hebben om uw verzoek te bekijken.

  Herzieningsverzoek doen

  We ontvangen uw herzieningsverzoek graag per e-mail of brief. Wilt u daarin aan ons doorgeven: waarom u het niet met ons eens bent, plus uw naam en adres, en het dossiernummer van de klacht die u had ingediend. Als onderwerp van uw e-mail of brief kunt u opgeven: ‘Herzieningsverzoek’.

  Uw e-mail stuurt u naar:

  post@nationaleombudsman.nl 

  Uw brief stuurt u naar:

  Nationale ombudsman
  Postbus 93122 
  2509 AC Den Haag

  Ik heb een klacht

  De medewerkers van de Nationale ombudsman zetten zich in om u zo goed mogelijk te helpen. Bent u toch niet tevreden met onze dienstverlening? Of voelt u zich niet goed behandeld door een medewerker? Laat het ons weten. Wacht hier niet te lang mee, dan kunnen we goed nagaan wat er is gebeurd. Dien uw klacht in ieder geval binnen een jaar in. Als we uw klacht hebben ontvangen, hoort u binnen een week van ons. Soms kunnen wij uw klacht meteen oppakken. In andere gevallen kunnen wij een schriftelijk oordeel geven.

  Klacht indienen

  Schrijf ons een e-mail of een brief, en laat ons weten over wie u klaagt en waarom. Geef hierbij uw naam, adres en telefoonnummer door. Gaat het om een eerdere klacht waar u een dossiernummer van heeft? Vermeld dit nummer er dan bij. Natuurlijk kunt u ons ook bellen: bel (070) 356 35 63 en vraag naar de klachtencoördinator.

  Uw e-mail stuurt u naar:

  post@nationaleombudsman.nl (geef 'klachtencoördinator' als onderwerp)

  Uw brief stuurt u naar:

  Nationale ombudsman
  t.a.v. klachtencoördinator
  Postbus 93122 
  2509 AC Den Haag

  Klachtenregeling Nationale ombudsman

  Om te zorgen dat uw klacht over de Nationale ombudsman goed wordt behandeld, hebben we richtlijnen opgesteld. Deze leest u in de Klachtenregeling Nationale ombudsman.