Wat doet de Nationale ombudsman?

Op deze pagina

  De Nationale ombudsman helpt u op weg als het misgaat tussen u en de overheid. Door de weg te wijzen naar het juiste loket, advies te geven, en effectief onderzoek te doen. Daarnaast dagen we overheden uit anders te kijken naar hun werk en dienstverlening. Zodat de belangen van de burger altijd gerespecteerd worden en onderdeel zijn in alles wat de overheid doet.

  De overheid

  We zijn er voor allerlei soorten problemen met de overheid, hoe groot of hoe klein ook. De overheid bestaat uit veel verschillende instanties. Waar u regelmatig, of misschien maar eens in uw leven mee te maken krijgt. Zoals de Belastingdienst, het UWV, de politie, een ministerie of provincie. Maar ook een gerechtsdeurwaarder of het COA is overheid. Over al die instanties kan de Nationale ombudsman klachten of signalen behandelen.

  Lokale overheden zoals gemeenten en waterschappen kunnen ervoor kiezen om zelf een ombudsman aan te stellen. Of om zich aan te sluiten bij de Nationale ombudsman. Onder andere Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben een eigen gemeentelijke ombudsman.
  Check of uw gemeente een eigen ombudsman heeft

  De Nationale ombudsman mag sinds 10 oktober 2010 ook klachten behandelen over de Rijksoverheidsinstanties voor de inwoners van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
  Bekijk wat de ombudsman voor u als inwoner van Caribisch Nederland kan doen

  Zo werken wij

  De Nationale ombudsman helpt als burgers vastlopen bij de overheid. Een team van specialisten zit klaar om vragen en klachten te behandelen. Zij doen nader onderzoek als dat nodig is. De ombudsman kan ook uit eigen beweging onderzoek doen naar het handelen van de overheid. De meeste adviezen en rapporten van de Nationale ombudsman zijn voor iedereen te lezen.
  Wat u kunt verwachten als u een klacht bij ons indient


  Onze missie en visie

  Wij geloven dat het perspectief van burgers geborgd moet worden in alles wat de overheid doet. Deze missie maken we waar met onze visie:

  • Burgers (op weg) helpen als het misgaat tussen hen en de overheid: door hen de weg te wijzen naar het juiste loket. Door ze te empoweren met adviezen en tools. En door op een effectieve manier onderzoek te doen.
  • Overheden uitdagen anders te kijken naar diensten, processen en innovaties: door met een team van specialisten te kijken naar alles wat de overheid doet. Door na te denken over manieren waarop het anders en beter kan. Met meer oog voor het perspectief van de burger. Om overheden hier vervolgens op aan te spreken. En ze uit te dagen om zaken te verbeteren.

  Hebt u een klacht over ons?

  Laat het ons weten als u het niet eens bent met een beslissing van de Nationale ombudsman. Of als u een klacht over ons heeft. 
  Niet eens met de Nationale ombudsman?