Klacht over de Nationale ombudsman

Op deze pagina

  Heeft u een klacht?

  De Nationale ombudsman zet zich in om uw zaak zo goed mogelijk te behandelen. Heeft u toch een klacht over de Nationale ombudsman of één van zijn medewerkers? Dan behandelen wij deze volgens de Klachtregeling Bureau Nationale ombudsman. Deze regeling geldt bij een klacht over hoe u door de Nationale ombudsman behandeld bent. Klachten over onze uitspraken in de media vallen hier vaak niet onder. Daarmee wordt u namelijk meestal niet persoonlijk benaderd of benadeeld.

  De klacht indienen

  Stuur ons een brief of een e-mail. Vermeld hierin in elk geval uw naam, adres en telefoonnummer. Heeft uw klacht van ons een dossiernummer gekregen? Vermeld dit nummer er dan bij.

  Stuur uw brief naar

  Bureau Nationale ombudsman
  Interne klacht
  Postbus 93122, 2509 AC Den Haag

  Stuur uw e-mail naar

  post@nationaleombudsman.nl (met vermelding van 'Interne klacht' in het onderwerp van de e-mail)

  Liever telefonisch contact over uw klacht? Bel dan (070) 356 35 63 en vraag naar de interne klachtencoördinator.

  Wat gebeurt er met uw klacht?

  Binnen vijf werkdagen nadat we uw klacht hebben ontvangen, nemen we contact met u op. Binnen zes weken nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u van ons een brief. Hierin geven wij antwoord op uw klacht. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan laten wij u dat weten.

  Moet u binnen een bepaalde tijd klagen?

  Een klacht over iets dat al langer geleden gebeurd is, is soms lastiger om te behandelen. Daarom raden wij u aan uw klacht over onze dienstverlening zo snel mogelijk in te dienen.

  Herzieningsverzoek

  Bent u het niet eens met het feit dat de Nationale ombudsman besluit uw klacht niet in behandeling te nemen Of bent u het niet eens met de uitkomst nadat wij uw klacht behandeld hebben? Laat ons dan weten waarom u het niet met ons eens bent. Wij beoordelen dan of er aanleiding is uw klacht door een andere medewerker te laten bekijken.

  Heeft u nog vragen?

  Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons bellen op (070) 356 35 63 (op werkdagen van 9:00 tot 17.00 uur).