Goed bezochte spreekuren in Caribisch Nederland

Op deze pagina

  Artikel
  Collega's van de Nationale ombudsman en Kinderombudsman in Caribisch Nederland voor spreekuren

  Het team van de Nationale ombudsman en Kinderombudsman heeft kortgeleden spreekuren gehouden in Caribisch Nederland. Op Saba en Sint Eustatius was een team van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman. Op Bonaire was er een team van de Nationale ombudsman. De spreekuren zijn goed bezocht.

  Spreekuren Saba en Sint Eustatius

  De klachten en signalen die het team van de Nationale ombudsman ontving gingen over diverse overheidsinstanties. Zoals het Openbaar Lichaam, de Belastingdienst en Zorg en Jeugd Caribisch Nederland. De klachten gingen onder andere over de communicatie van overheidsinstanties. 

  Het team van de Kinderombudsman ontving voornamelijk klachten en vragen over onderwijs, zoals de kwaliteit van het onderwijs of passend onderwijs voor kinderen met een beperking. Ook werden er zorgen gedeeld over de kwaliteit van de kinderopvang.

  Gesprekken met organisaties op Saba en Sint Eustatius

  Het team van de Nationale ombudsman heeft met de Openbare Lichamen de lopende klachten en de voortgang in de dossiers besproken. Verder zijn algemene onderwerpen zoals klachtbehandeling, integriteit en schuldhulpverlening aan de orde gekomen.

  In de gesprekken die het team van de Kinderombudsman voerde, kwam naar voren dat er zorgen zijn over het onderwijs en het hulpverleningsaanbod voor kinderen met een beperking. Ook zijn er zorgen over minderjarige meisjes die seksuele relaties hebben met volwassen mannen. Verder blijft armoede op de eilanden een probleem. 

  Spreekuren Bonaire

  Klachten en vragen die het team op Bonaire ontvingen, gingen vaak over het uitblijven van een reactie van het Openbaar Lichaam Bonaire. Daarnaast werden vragen gesteld over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Er werd ook gesproken over het slecht functionerende openbaar vervoer en het ontbreken van voorzieningen voor ouderen. Opvallend is dat de spreekuren steeds vaker worden bezocht door mensen die Papiaments en Spaans spreken.

  Bezoek projecten stichting Krusada op Bonaire

  Stichting Krusada is een maatschappelijke organisatie die individuen en families hulp en ondersteuning biedt op diverse leefgebieden. Het team van de Nationale ombudsman heeft verschillende projecten van Krusada bezocht. Zoals de Greenery, waar activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met Justitiële Inrichting Caribisch Nederland, dag- en nachtopvanglocatie Walk In en de vrouwenopvang Tabitha.

  Komende bezoeken

  Data, tijden en locatie van de volgende spreekuren worden, zodra deze bekend zijn, gecommuniceerd via nationaleombudsman.nl/caribisch-nederland en kinderombudsman.nl.