Caribisch Nederland

Op deze pagina

  Twee mensen zitten voor hun huis op Statia

  De Nationale ombudsman is er ook voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Loopt u vast bij de overheid, of voelt u zich niet juist behandeld? Dan kunt u ons inschakelen.

  Overheden op de BES-eilanden

  Op de eilanden kunt u met verschillende overheden te maken krijgen. Met rijksoverheidsinstanties zoals de Koninklijke Marechaussee , de politie, het Openbaar Ministerie. Of Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst of het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland. Daarnaast zijn er lokale overheidsinstanties zoals de (onderdelen van de) openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

  Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Sinds 2010 behandelt de Nationale ombudsman klachten over rijksoverheidsinstanties op de eilanden. En sinds 2012 ook klachten over de lokale overheidsinstanties, ook wel openbare lichamen genoemd.

  Klacht over een overheidsinstantie

  De overheid moet ervoor zorgen dat alle wetten en regels goed uitgevoerd worden. Dat lukt niet altijd. Er kan iets misgaan tussen u en de overheid. Dan kunt u de Nationale ombudsman inschakelen. Hulp van de Nationale ombudsman is gratis. Gaat het om een klacht over een instantie van de rijksoverheid? Dan moet u eerst een klacht bij die instantie indienen. Als u er dan samen niet uitkomt, kunt u bij ons terecht. Een klacht over een lokale overheid kunt u direct bij ons indienen.

  Direct oplossen of onderzoek

  Hebt u een klacht bij ons ingediend? Dan hoort u binnen drie weken wat we voor u kunnen doen. Als een probleem gemakkelijk op te lossen is, doen we dat meteen. Bij een ingewikkelder klacht doen we uitgebreid onderzoek. Dit kost meer tijd, maar we houden u hiervan op de hoogte. Na het onderzoek leest u in een rapport wat het oordeel van de Nationale ombudsman is. Of uw klacht terecht is en wat de overheid kan doen om haar dienstverlening te verbeteren.

  Hebt u een klacht? Laat het ons weten

  Geef bij uw klacht uw adres, e-mailadres en telefoonnummer door. En beschrijf kort om welke instantie het gaat, en wat het probleem is. Vertel ook wat u zelf al hebt gedaan om het op te lossen.

  Geef uw klacht direct online door via het digitale klachtenformulier

  Of stuur een brief of een ingevuld papieren klachtenformulier naar:

  Nationale ombudsman
  Antwoordnummer 10870
  2501 WB Den Haag
  Nederland

  Telefonisch contact

  • Bel +31 70 356 35 63 – We zijn bereikbaar op werkdagen tot 12.00 uur (uw plaatselijke tijd).
  • Skype – Wilt u een afspraak met ons maken voor een skypegesprek? Stuur ons een e-mail met uw Skypenaam en wat u wilt bespreken. Dan spreken we een tijdstip af.
  • WhatsApp – voeg hiervoor 0800 33 55 555 toe aan de contactlijst van uw smartphone. U kunt ons dan een WhatsApp-bericht sturen. 

  Bezoek ook onze Facebook pagina Caribisch Nederland

  Jaarverslagen

  Jaarverslagen van de Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman.

  Jaarverslag 2022Jaarverslag 2021Jaarverslag 2020Jaarverslag 2019

  In het jaarverslag 2022 staat op pagina 43 abusievelijk vermeld dat de Nationale ombudsman in 2022 in totaal 80 klachten heeft ontvangen van burgers uit Caribisch Nederland. Dat klopt niet. Het juiste aantal klachten is 198. In de samenvattingen van het jaarverslag staat het aantal wel juist vermeld.

  Nieuws, rapporten, onderzoeken en brieven

  Lees op deze pagina de nieuwsberichten, rapporten, onderzoeken en brieven over het werk van de Nationale ombudsman in Caribisch Nederland.

  Vertaalbeleid

  De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat u kunt zien wat het werk van de Nationale ombudsman in Caribisch Nederland betekent. Een deel van ons werk vertalen wij daarom naar het Engels en Papiaments.

  In ons vertaalbeleid vindt u terug wat wij vertalen