Gaat het mis tussen u en de overheid? Wij staan voor u klaar

Employees of the National ombudsman
Actueel
Nieuwsbericht 20 april 2018

Klachten over buitengewoon opsporingsambtenaren

Op 1 juni 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) gereageerd op de aanbevelingen op ons rapport over boa's. Naar aanleiding hiervan hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden over de nadere invulling hiervan. Daarbij is met name gesprok…
Lees meer
Nieuwsbericht 19 april 2018

Update onderzoek ombudsman rechtshulpverzoek aan Thailand

De Nationale ombudsman zet zijn onderzoek voort naar de klachten van de heer Van L. en zijn partner over een rechtshulpverzoek van Nederland aan Thailand. Dit schrijft hij vandaag in een brief aan de Minister van Justitie en Veiligheid. Hij benadrukt daarb…
Lees meer
Nieuwsbericht 17 april 2018

Ombudsman onderzoekt inburgering

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar inburgering. In dit onderzoek brengt hij het perspectief van de inburgeraar actief in bij de voorgenomen stelselherzieningen van de verantwoordelijk minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarbij is o…
Lees meer

Jaarverslag

Natuurlijk verbinden. Daar gaat het om.

icoon van een document