Wie kan mij helpen bij het schrijven van een klachtbrief?

Vaak kan iemand uit uw familie of kennissenkring helpen bij uw brief. U kunt u ook een belangenorganisatie vragen om u hierbij te helpen. Bijvoorbeeld de Sociaal Raadslieden. Ook vindt u op onze website een voorbeeld van een klachtbrief die u kunt invullen en toespitsen op uw situatie.


Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor