Welke beslistermijnen gelden bij een klachtenprocedure?

In de Correspondentiewijzer (pdf) van de Nationale ombudsman vindt u een overzicht van de termijnen waaraan overheidsinstanties zich moeten houden bij de beantwoording van brieven van burgers.


Downloads

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor