Wat moet ik doen als ik een klacht heb over (een medewerker van) de Nationale ombudsman?

De Nationale ombudsman doet zijn best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en uw zaak correct te behandelen. Vindt u echter dat u niet behoorlijk behandeld bent door ons? Of bent u niet tevreden met de manier waarop wij u te woord hebben gestaan of de snelheid waarmee wij uw zaak hebben opgepakt?

Dan kunt u daarover een klacht bij ons indienen per brief of e-mail. Vermeld in uw brief in ieder geval uw naam, adres en telefoonnummer. Wanneer uw klacht een dossiernummer van ons heeft gekregen, dan vragen wij u ook dit te vermelden.

Stuur uw brief naar:
Bureau Nationale ombudsman
Postbus 93122, 2509 AC Den Haag

Stuur uw e-mail naar:
bureau@nationaleombudsman.nl

Wat gebeurt er met uw klacht?

Wij nemen contact met u op binnen vijf werkdagen nadat wij uw klacht ontvangen hebben. Binnen zes weken nadat wij uw klacht ontvangen hebben, krijgt u van ons een brief met daarin ons antwoord op uw klacht. Mocht dat niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld omdat de aard van de klacht meer behandeltijd van ons vraagt, dan laten wij u dat weten.

Moet u binnen een bepaalde tijd klagen?

Het kan soms moeilijk zijn om bepaalde problemen goed te bekijken als ze enige tijd geleden zijn voorgevallen. Daarom raden wij u aan uw klacht over onze dienstverlening zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons bellen op 070-356 35 63 (op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur).

Meer informatie vindt u ook in de officiële klachtregeling van de Nationale ombudsman.


Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor