Wat is het verschil tussen een klacht, een bezwaar en een beroep?

 

Klacht

Een klacht is meestal gericht tegen feitelijke gedragingen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het niet op tijd beantwoorden van een brief of aanvraag
  • onheuse bejegening
  • het geven van onjuiste, onbegrijpelijke of ontbrekende informatie
  • geweldgebruik door de overheid
  • administratieve onzorgvuldigheid 
  • het niet nakomen van toezeggingen 

Een klacht moet u eerst indienen bij de instantie waarover u klaagt. Daarna kunt u vaak een klacht indienen bij een ombudsman. Over beslissingen waartegen bezwaar of beroep kan worden aangetekend, kunt u meestal geen klacht indienen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een beslissing, dan kunt u daartegen meestal bezwaar maken bij de instantie die het besluit heeft genomen. Onder of bij de beslissing die u heeft ontvangen, staat aangegeven binnen welke termijn en bij welke instantie u bezwaar kunt maken. Die termijn is vaak zes weken. Voor de behandeling van een bezwaar gelden deels andere regels dan voor de behandeling van een klacht.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen bij de (bestuurs)rechter. Dit staat vermeld bij de beslissing op uw bezwaar. Als het gaat om een verkeersboete van de politie (die is verzonden door het CJIB), dan kunt u administratief beroep aantekenen bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (officier van Justitie). Daarna kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank (kantonrechter).

Kunt u geen bezwaar maken of beroep instellen? Of reageert de instantie niet op uw bezwaar? Dan kan de Nationale ombudsman u misschien helpen. Bel gratis 0800-3355555 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).


Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor