Wat is 'behoorlijk' gedrag?

De Nationale ombudsman kijkt of de overheid zich behoorlijk gedraagt. Een behoorlijke overheid is:

  • open en duidelijk
  • respectvol
  • betrokken en oplossingsgericht en
  • eerlijk en betrouwbaar

Deze punten heeft de ombudsman vastgelegd in een 'Behoorlijkheidswijzer'. Dat is een soort gedragscode voor de overheid. Die gedragscode gaat onder andere over grondrechten. Bijvoorbeeld: de overheid mag niet discrimineren en moet de privacy van burgers eerbiedigen. Ook kijkt de ombudsman of de overheid goed luistert, burgers fatsoenlijk bejegent, haar macht niet misbruikt, onpartijdig is, professioneel en redelijk.

Bij de beoordeling van een klacht geeft de Nationale ombudsman altijd aan op welke punten van zijn lijst de overheid niet behoorlijk heeft gehandeld.


Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor