Waar vind ik andere instanties die klachten behandelen?

De Nationale ombudsman behandelt alléén klachten over de overheid. Gaat uw klacht niet over een overheidsinstantie? Bekijk dan of één van onderstaande organisaties u kan helpen. Of kijk op www.vindeenombudsman.nl.

Consument en geldzaken

 • Autoriteit Consument en Markt : wegwijzer voor rechten en plichten van de consument
 • Consumentenbond : behartiging van de belangen van de consument
 • ConsuWijzer : praktisch advies over uw rechten als consument
 • De Geschillencommissie : voor geschillen over consumentenzaken
 • KIFID : één loket voor het indienen van klachten over financiële diensten
 • Klachtenkompas : voor het melden van uw consumentenklachten. De Consumentenbond stuurt uw klacht voor oplossing door naar het bedrijf waar u over klaagt.

Werk en inkomen

 • Ombudsman Pensioenen : instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement.

Wonen en leefomgeving

 • Aedescode : hier kunt u een klacht indienen als u er zelf niet uitkomt met uw woningcorporatie
 • De Nederlandse Woonbond : landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.
 • Huurcommissie : voor uitspraken over geschillen over huurprijs, onderhoud en servicekosten van de woning
 • Vereniging Eigen Huis : leden van Vereniging Eigen Huis kunnen hier terecht voor Juridisch advies op het gebied van hun koopwoning

Gezondheid en zorg

Juridisch advies

Politie en justitie

 • Discriminatie.nl: om discriminatieklachten in te dienen en advies te krijgen bij een antidiscriminatiebureau in uw regio.
 • MiNDNederland: voor het melden van discriminerende uitingen op het internet.
 • Identiteitfraude meldpunt : ondersteuning en advies voor slachtoffers van identiteitsfraude.  
 • Slachtofferwijzer.nl: om slachtoffers te helpen de weg te vinden naar de best beschikbare hulp.

Familie en relatie


Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor