Ik heb een klacht over een schaderegeling van mijn gemeente

U kunt uw schadeclaim schriftelijk sturen naar het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente. In eerste instantie beoordeelt de gemeente uw schadeclaim. Als de gemeente meent dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan worden uw kosten vergoed. Uiteraard kunt u bezwaar aantekenen als de schadeclaim wordt afgewezen of wanneer u het niet eens bent met de hoogte van het vastgestelde bedrag. Voor juridisch advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket, 0900 - 8020 (10 cent per minuut).


Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor